reklama

Inne organizacje ogólnoeuropejskie

Opis organizacji ogólnoeuropejskich jak Caritas itd..

Caritas Europa

Caritas Europa

ma wsród swych członków ponad 40 krajowych katolickich organizacji charytatywnych z państw europejskich. Wśród członków Caritas Europa znajdują się organizacje z niemal wszystkich państw europejskich w tym z Polski. Organizacja współpracuje stale z Unią Europejską i Radą Europy. Delegaci z poszczególnych organizacji narodowych tworzą Zgromadzenie Generalne. Codzienną pracę Caritas Europa koordynuje Sekretariat Regionalny w Brukseli.

Działalność Caritas Europa koncentruje się na minimalizacji nierówności społecznych w poszczególnych krajach, walka z bezrobociem i ubóstwem oraz rozpowszechnianie standardów zabezpieczenia społecznego. Ponadto Caritas Europa koordynuje pracę organizacji Caritasu z poszczególnych krajów, przedstawia na forum międzynarodowym wspólne stanowiska. W ramach organizacji powołano tzw. gtupy robocze zajmujące się wykluczeniem społecznym oraz migracjami w Europie. Grupy te analizują problemy, a swoje konkluzje i wnioski przedstawiają odpowiednim instytucjom Unii Europejskiej. Caritas Europa działa aktywnie na rzecz pomocy biedniejszym krajom europejskim, lub tym dotkniętym nieszczęśliwymi wypadkami, przykładem takich działań jest Europejski Fundusz Solidarności, przez który organizacje Caritasu z krajów Zachodniej Europy przekazywały środki na rzecz małych lub nowopowstałych organizacjom charytatywnym z krajów Europy Wschodniej. Caritas Europa często współpracuje z agendami UE, na przykład wspólnie przeprowadzono akcje na rzecz pomocy dla terenów popowodziowych w Polsce

Nuncjatura Apostolska

Nuncjusz ma za zadanie informować Watykan o działaniach Unii Europejskiej, odpowiedzialny jest za kontakty z Komisją Europejską reprezentującą Unię oraz prezentuje stanowisko Kościoła katolickiego wobec zadań Unii Europejskiej.

Adres biura:

Avenue Pere Damien 13
B-1150 Bruxelles, Belgium
tel.: 0 032 2 771 36 78
fax: 0 023 2 770 76 54
nuntius.eu@club.innet.be

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Powołana w marcu 1971 roku w Rzymie i do jej zadań Rady jest rozwijanie współpracy biskupów katolickich w Europie. W jej skład wchodzą przedstawiciele 34 episkopatów Kościoła katolickiego z państw europejskich. Spotyka się na spotkaniach raz do roku, podczas których poruszane są tematy i problemy jakie stoją przed Kościołem katolickim w Europie.

Adres biura:

Conseil des Conferences
Episcopales d'Europe
Gallusstrasse 24
CH-9000 Sankt Gallen, Switzerland
tel.: 0 041 71 227 33 74
fax: 0 041 71 227 33 75

ESPACES

Organizacja założona przez dominikanów zajmująca się głównie zagadnieniami duszpastersko-kulturalnymi, wspierająca duchowe i kulturalne przejawy jedności europejskiej. Działania ESPACE koncentrują się głównie na wskazywaniu wagi pozapolitycznych i pozaekonomicznych aspektów integracji Europy, promowanie solidarnościowego charakteru zachodzących procesów, przygotowywanie analiz dotyczących integracji europejskiej wykorzystywanych w działalności Kościoła katolickiego.

Adres biura:

ESPACES
6 rue Murillo,
B-1000 Bruxelles, Belgium
tel. 0 032 2 733 84 58
fax: 0 032 2 736 99 57
espaces@club.innet.be

Studium Generale Europa

Jest to ośrodek działający przy Uniwersytecie im. Stefana Wyszyńskiego, założony w 1997 roku, a jego działalność skupia się głównie na analizie kulturowych i asjologicznych podstaw integracji europejskiej. Cele realizowane są poprzez badania naukowe nad kulturowymi aspektami integracji europejskiej oraz prowadzenie działalności informacyjnej w społeczeństwie polskim i w Kościele katolickim o przebiegu procesów integracyjnych. prowadzone są też tzw. "europejskie ścieżki studiów", wydawanie publikacji naukowych, organizowanie regularnych wykładów publicznych, propagowanie wiedzy o integracji europejskiej w katolickich seminariach duchownych, środowiskach samorządowych i lokalnych oraz wśród młodzieży szkół średnich.

Adres biura:

Studium Generale Europa
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel./fax 0 22 839 82 05, 0 501 19 80 81
fundacja.atk@supermedia.pl

 

Katolickie ruchy i wspólnoty religijne w Unii Europejskiej

Podobnie jak w Polsce w krajach Unii Europejskiej działają liczne wspólnoty i ruchy religijne. Większośc z nich powstała po Drugiej Wojnie Światowej, a ich działalnośc opiera się na naukach Soboru Watykańskiego II. W ich działalność zaangażowane są zarówno osoby duchowne jak i świeckie, a ich różnorodne formy ich działalności skierowaną są do rozmaitych grup społecznych, które często pozostają poza zakresem tradycyjnie rozumianej nauki kościoła.

Wspólnota z TAIZÉ

Ci, którzy tu wchodzą, niech szukają pojednania: ojciec z synem, mąż z żoną, chrześcijanin ze swoim bratem odłączonym, wierzący z tym, który nie potrafi wierzyć

.
(napis przy wejściu do Kościoła Pojednania w Taizé)

Jest to wspólnota doskonale znana polskiej młodzieży. Powstała w 1940 roku założona przez syna szwajcarskiego pastora, wówczas 25-letniego studenta teologii, Rogera Luisa Schutz-Marsachue. Za swoją siedzibę obrał on małą opuszcona burgundzką wioskę Taize. Jego zamiarem było stowrzenie miejsca modlitwy i życia chrześcijańskiego. W 1949 do wspólnoty dołączyło kolejnych 6 braci , w tym samym roku złożyli oni śluby wieczyste przyjmując regułę wspólnoty. W następnych latach w jej skład wchodzili przedstawiciele różnych wyznań, życie w Taize podporządkowane jest zasadzie ekumenizmu. Członkowie wspólnoty modlą się o pojednanie, zwłaszcza między chrześcijaninami ale również między narodami. Codzienne życie w Taize polega na wspólnej modlitwie w Kościele Pojednania, który jest położony w centralnym miejscu ośrodka. Wspólnota zdobywa coraz większą popularność i z roku na rok przybywają do niej coraz większe grupy młodzieży. Młodzi ludzie tułający się po Europie mogą zawsze zatrzymać się w Taize, gdzie znajdą nie tylko miejsce pod namiot, ale również akceptację i tolerancję.

Od ponad 20 lat bracia z Taize organizują w róznych miastach Europy wielkie spotakania młodzieży. Zawsze przybywa na nie kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, zawsze również odbywają się one na przełomie roku - zazwyczaj od 28 grudnia do 2 stycznia. Poprzednie spotkanie, na rozpoczęcie roku wielkiego jubileuszu odbyło się w Warszawie, a w tym roku bracia z Taize zapraszają nas do Barcelony.

Więcej informacji o Wspólnocie z Taize (również po polsku) znajdziesz na stronie: www.taize.fr

L'arche (Arka)

Arka jest wspólnotą religijną ukierunkowaną przede wszystkim na osoby niepełnosprawne. W ramach ruchu tworzone są małe wspólnoty, w których mieszkają i zyją na co dzień osoby niepełnosprawne i ich asystenci. Asystentami mogą zostac osoby duchowne lub świeckie a nawet całe rodziny. We wspólnocie można przebywać jakiś albo spędić w niej całe życie. Poszczególne wspólnoty posiadają odrebność administracyjną i prawnej, choć pozostają w ścisłym kontakcie z lokalnym kościołem, a niektóre z nich mają charakter ekumeniczny. We wspólnocie żyje kilkanaście do kilkuset osób. Ruch powstał we Francji w 1964 roku założony przez Jeana Vaniera, emerytowanego oficera marynarki. Obecnie wspólnoty Arki działają na całym świecie skupiając blisko dwa i pół tysiąca mieszkańców. W Polsce domy Arki znajdują się między innymi w okolicach Krakowa.

Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie)

Ruch religijny zapoczątkowany przez włoskiego księdza Luigi Giusanniego w 1954 r. Jego genezą była misja ewangelizacyjna prowadzona przez księdza w mediolańskich szkołach, z czasem roztprzestrzenił się na całe Włochy a pózniej Europę i Świat. Celem ruchu jest wychowanie członków do dojrzałego chrześcijaństwa i odpowiedzialnego uczestnictwa w misji ewangelizacyjnej kościoła. Nazwa ruchu, używana od 1969 roku, wyraża przeświadczenie, że chrześcijaństwo przeżywane we wspólnocie może być źródłem wyzwolenia dla współczesnego człowieka. W Polsce ruch obecny jest od kilkunastu lat i skupia kilkadziesiąt ośrodków. Na całym świecie członkami ruchu pozostaje ok. 60 tys. osób.

Droga Neokatechumenalna

Ruch religijny założony w Hiszpanii przez Francisco Arguello Kiko (1964). Jego program ewangelizacyjny rozpoczął się od zamieszkania w najbiedniejszej dzielnicy Madrytu i dzielenie się z jej mieszkańcami dobrą nowiną poprzez czytanie biblii i śpiew. Jego działalność spotkała się z przychylnym przyjęciem miejscowego kościoła i szybko przyniosła rozgłos. Wspólnoty wzorujące się na działalności Kiko szybko zaczęły powstawać w innych miejscowościach Hiszpanii. Obecnie ruch neokatechumenalny skupia 14 tys. wspólnot w 96 krajach, jest także jedną z najbardziej rozpowszechnionych wspólnot religijnych w naszym kraju.

Focolari

Dobrze znany również w Polsce ruch religijny założony we Włoszech w 1943 r. przez Chiarę Lubich, wówczas 23 letnią nauczycielkę. Po zakończeniu wojny ruch rozwinął się w formie wspólnot życia konsekrowanego, w których żyją kobiety i mężczyźni według ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Do ruchu mogą obecnie należeć także rodziny oraz osoby samotne. Członkowie ruchu stawiają sobie zadanie ewangelizacji swego środowiska. W ruchu uczestniczą też osoby z poza Kościoła Katolickiego. Obecnie w Focolari działa około 200 tys. osób w 180 krajach świata. W Polsce ruch obecny jest od lat 60-ych, jego ośrodkiem jest osiedle ewangelizacyjne "Mariampol" (Miasto Maryi) w Trzciance koło Garwolina.

Opus Dei (Dzieło Boże)

Założycielem organizacji był hiszpański ksiądz Josemaria Escriva de Balaguera, powstała w 1928 roku. Członkowie Opus Dei starają się przemienić swoje otoczenie poprzez wytrwałą pracę nad sobą. Dla organizacji bardzo istotny jest poziom intelektualny jej członków i animatorów. Organizacja prowadzi 10 uniwersytetów w różnych krajach świata. Od kilku lat ruch rozwija się również w Polsce.

JU/PO

˙
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao