Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Tomasz Gołąb

Caritas bezdomnym20 noclegowni Caritas w całym kraju jest przygotowanych do przyjmowania bezdomnych oraz samotnych matek z dziećmi. - Jak zawsze z pierwszymi przymrozkami zaczną do nas przychodzić ludzie z działek, dworców, kanałów ciepłowniczych, z nor, które sami wykopali w ziemi. Dla zmarzniętych, wychłodzonych, głodnych bezdomnych miejsca nie zabraknie - deklaruje ks. Piotr Pryma, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

„Podobno śmierć przez zamarznięcie jest najpiękniejsza. Bo kiedy człowiekowi jest tak bardzo zimno, w chwili kiedy umiera, robi mu się cieplej” - ubiegłoroczny spot reklamowy z udziałem Henryka Gołębiewskiego ściskał ze wzruszenia gardło. W ciągu kilku tygodni na konto kampanii społecznej www.bezdomni.pl - „Jedyny adres jaki mamy” - wpłynęło 100 tys. zł. Dzięki temu Caritas Polska zorganizowała kilkaset dodatkowych miejsc w noclegowniach na czas zimy.

Caritas rozbudował w 2003 roku schroniska i noclegownie. Obecnie dysponuje ponad 6000 miejsc. Prócz schronienia na noc, mogą tam oni liczyć na ciepły posiłek, środki higieny i czyste ubranie. Bardziej kompleksową pomocą są schroniska dla bezdomnych, gdzie daje się im nie tylko dach nad głową, ale także pomaga wyjść z bezdomności. Ale placówek pomagających bezdomnym jest więcej. Kielecka Caritas po raz czwarty uruchomi ogrzewalnię dla bezdomnych przy Dworcu PKP. Jest to placówka sezonowa, gwarantująca przeczekanie nocy w okresie zimy. Trafiający tam otrzymują również ciepły posiłek. Ogrzewalnia mieści się w kontenerach kolejowych przy ul. Żelaznej 2.

W noclegowniach i schroniskach Caritas prowadzi dożywianie, przygotowując 40 tys. posiłków dziennie. Dodatkowo są też kuchnie dla bezdomnych i ubogich rodzin, w których wydawanych jest ponad 102 tysiące posiłków.

- Bezdomność, obok głodu, staje się dzisiaj największym problemem polskiego społeczeństwa. W ostatnich dwudziestu kilku latach skala tego zjawiska w Polsce narasta lawinowo - ocenia dyrektor kieleckiej Caritas ks. Stanisław Słowik.

Pytanie o liczbę bezdomnych w Polsce od wielu lat wprowadza w zakłopotanie nie tylko specjalistów od statystyki, ale także praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z ludźmi bez dachu nad głową.

Ks. Słowik w specjalnym raporcie Caritas na temat bezdomności twierdzi, że aktualnie w Polsce żyje 25-30 tysięcy osób bezdomnych sensu stricto oraz 50-70 tysięcy osób potencjalnie bezdomnych, na przykład zagrożonych eksmisją.

Kiedy w 2001 r. Caritas Polska powołała komisję zajmującą się zjawiskami marginalizacji, tj.: osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, migrantami, uchodźcami i prostytucją, chciała zwrócić uwagę, że bezdomni to nie tylko osoby karane sądownie, alkoholicy i żebracy, ale także ludzie młodzi, pełnowartościowi, z różnych powodów odrzuceni przez rodziny. Często to osoby eksmitowane, chore, uwikłane w różne tragedie rodzinne i osobiste. Takim ludziom Caritas Polska chce stworzyć szansę usamodzielniania się.

- Większość osób bezdomnych charakteryzuje bierność, marazm oraz brak wiary we własne siły. Jedynym rozwiązaniem tego problemu - choć tylko doraźnym - jest prowadzenie noclegowni i schronisk, oraz podejmowanie różnych działań na rzecz wychodzenia tych osób z bezdomności - mówi Agnieszka Kubicka, odpowiedzialna w Caritas Polska m. in. za programy przeciwdziałania bezdomności.

By pomagać wyjść z bezdomności, Caritas chce ujednolicić swoje programy charytatywne, rozszerzyć pomoc, m. in. terapię przeciwuzależnieniową, i organizować mieszkania chronione, gdzie bezdomny będzie mógł przebywać do czasu otrzymania własnego lokum. Caritas aktywizuje też bezrobotnych i pomaga w poznawaniu rynku pracy.

Przy znaczącym udziale osób bezdomnych i bezrobotnych rozbudowano na przykład w Kielcach schronisko przy ul. Żeromskiego, remontowano Dom Pomocy Społecznej w Ratajach i w Rudkach, obok schroniska Caritas w Białymstoku utworzono myjnię ręczną dla samochodów, która jest warsztatem pracy dla kilku bezdomnych. W Ełku i w Kielcach przy schroniskach dla kobiet zorganizowano warsztaty krawieckie, aby pomóc osobom wykluczonym zaistnieć na bardzo ciasnym rynku pracy.

Caritas opracowała również bazę danych o placówkach zajmujących się bezdomnymi. Baza dostępna jest przez całą dobę pod numerem telefonu 041 3664847 oraz na stronie www.bezdomni.pl.

Pieniądze przeznaczone na wsparcie działań Caritas na rzecz osób bezdomnych można wpłacać na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130, z dopiskiem BEZDOMNI. Od wpłat gotówkowych na powyższe konto, dokonanych w oddziałach PKO BP S. A., bank nie pobiera prowizji. Osoby posiadające karty kredytowe Visa i MasterCard mogą dokonywać wpłat poprzez Internet pod adresem: www.caritas.pl

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: bezrobocie bezdomni noclegownia schronisko mieszkanie marazm eksmisja ciepło noclegownie zamarznięcie kuchnia dla bezdomnych terapia przeciwuzależnieniowa lokum
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W