Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Marian Subocz

Ten płomień to znak wielkiego dzieła miłości bliźniegoW odrodzonej historii Caritas szczególną rolę pełni Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Jego idea wyrosła na gruncie wyjątkowej, polskiej tradycji wigilijnej, której istotę wyrażają  puste miejsce przy wigilijnym stole i opłatek. To są symbole otwartości na Boga i bliźniego. Świeca Caritas doskonale wpisuje się w tę tradycję. Jej płomień wyraża gotowość przyjęcia Chrystusa  w każdym ubogim, bezdomnym, głodnym i potrzebującym. Te właśnie motywy zadecydowały o rozpoczęciu Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.  Dyrektorzy Caritas w Polsce już w 1994 r. uzgodnili, że ofiary za świece będą przeznaczone na pomoc najbardziej bezbronnym członkom społeczeństwa, czyli dzieciom.

Projekt został poparty przez Konferencję Episkopatu Polski, a w jego rozpowszechnienie osobiście bardzo angażował się śp. kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Wkrótce nazwa Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpowszechniła się w całej Polsce stając się niejako znakiem rozpoznawczym Caritas w Polsce. 

 Do naszego Dzieła włączyli się również harcerze prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.

W 1997 r. przyłączyły się również inne Kościoły chrześcijańskie: ewangelicko- augsburski i prawosławny. W roku jubileuszowym 2000 nasze Dzieło uzyskało błogosławieństwo zwierzchników Kościołów stając się - już formalnie - ekumeniczne.

W ciągu 20 lat WDPD rozwinęło się do imponujących rozmiarów. W tym czasie rozprowadzono dziesiątki milionów świec, a zebrane ofiary pozwoliły  na udzielenie pomocy setkom tysięcy dzieci. Od 1996 r. 10 groszy z ofiary za każdą świecę przeznacza się na projekty pomocowe dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, realizowane bezpośrednio przez Caritas Polską.

Dzieło ukazuje aktywną działalność Kościoła w Polsce — duchownych i świeckich — w realizowaniu chrześcijańskiego miłosierdzia. To dzieło ukazuje również głęboką więź posługi charytatywnej z wymową liturgiczną  Adwentu i Bożego Narodzenia.

 W imieniu Caritas w Polsce wyrażam wdzięczność i podziękowanie za wsparcie tego dzieła przez Konferencję Episkopatu Polski, dziękuję Księżom Dyrektorom Caritas diecezjalnych, Parafialnym Zespołom Caritas, duchownym i świeckim. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła prawosławnego za współpracę ekumeniczną.

Niech płomień wigilijnej świecy będzie znakiem realizowanego w Polsce wielkiego dzieła miłości bliźniego.

 ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wrażliwość miłosierdzie Caritas dzieci ubóstwo bieda Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom świeca wigilijna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W