Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


Ulrich Niemann
Marion Wagner

EGZORCYZMY CZY TERAPIA?

ISBN: 978-83-7318-885-3
wyd.: Wydawnictwo WAM 2008

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie do wydania polskiego
Jednostronna interpretacja przypadku Klingenberg?
Wstęp
Wiara religijna i jej zastosowanie w terapii
Rzeczywistość diabła i demonów
Aspekty systematyczne
Analogia do aniołów
Dzisiejsze znaczenieWstęp

Wciąż jeszcze ludzie czujący, że znajdują się w sidłach Złego, że są opętani przez diabła, zgłaszają się w ordynariatach lub poradniach kościelnych z prośbą o pomoc.

Jak należy obchodzić się z takimi ludźmi? Czy nasze diecezje powinny uczynić zadość ich często wyrażanym prośbom o modlitwę tzw. Wielkiego Egzorcyzmu, czy też powinny te prośby odrzucić, uznając, iż ludzie ci są po prostu chorzy?

Jakie jest w ogóle obecne stanowisko Kościoła i teologii w kwestii istnienia diabła i demonów? Czy istnieje zło osobowe, czy też historie o diable należy włożyć między bajki? Jakich odpowiedzi dostarczają nam biblistyka i dogmatyka?

Ale w tym przypadku pytanie nie jest bynajmniej kierowane pod adresem li tylko Kościoła i teologii. Także nauki humanistyczne, zwłaszcza neurologia, psychiatria i psychoterapia muszą się jakoś ustosunkować do przypadków tzw. „opętania”. Czy potrafią wyjaśnić to, co laikowi wydaje się tak „demoniczne”, w naturalistyczny sposób?

O wiele bardziej palącym problemem niż ustalenie stosunku teologii i nauk humanistycznych do poruszanego w tej książce fenomenu, jest udzielenie konkretnej pomocy człowiekowi subiektywnie przekonanemu o tym, że jest „opętany”. Co mogą w takiej sytuacji zaoferować teologia i nauki humanistyczne? Czy Wielki Egzorcyzm, istniejący tymczasem w nowej, zmienionej formie, może rzeczywiście stać się remedium na „opętanie”? Jakie istnieją możliwości przywrócenia takiemu człowiekowi „normalności” w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym?

W niniejszej książce przedstawione zostanie stanowisko egzegety, dogmatyka, znawcy teologii pastoralnej, dwóch liturgistów, psychiatry i psychoterapeuty, wypowiadających się na poruszone powyżej kwestie z punktu widzenia swego fachu.

Należy przy tym stwierdzić, iż mimo możliwych rozbieżności w szczegółowym opracowaniu problemu, istnieje ogólny konsens wyrażony przez autorów i dwu innych fachowców, w formie wspólnego oświadczenia, przedrukowanego w aneksie do niniejszej książki.

Celem książki jest zaprezentowanie zarówno teologicznych, jak i świeckich propozycji niesienia pomocy ludziom znajdującym się w głębokiej, psychicznej i duchowej opresji.

Dalej >>

opr. aw/aw 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: choroba depresja terapia opętanie akt zgonu egzorcyzmy Anneliese Michel epilepsja Klingenberg Elizabeth Becker epilepsja płatu skroniowego Wielki Egzorcyzm