Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Józef Jachimczak CM

KONFERENCJA PRASOWA PRZED IX ŚWIATOWYM DNIEM CHOREGOUstanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tym którzy cierpią na duszy i na ciele.

Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył że: „Ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i — w konsekwencji — wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo slużby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu...”

Programowy cel wyznaczony przez Światową organizację Zdrowia („Zdrowie dla wszystkich na progu nowego tysiąclecia), jawi się jako złudzenie. Podawane cyklicznie przez Światową Organizację Zdrowia liczby mówiące o stanie zdrowia rodzaju ludzkiego zawierają dwie charakterystyki: z jednej strony wskazują, że dwie trzecie ludzkości cierpi z powodu głodu, niedożywienia, chorób endemicznych, niewystarczającej opieki medycznej; z drugiej strony uwidaczniają się braki równowagi, które — jeśli nie byłyby rzeczywiste — musiałyby być uznane za absurdalne. Mimo, że istnieją całe narody, które starają się ratować od ubóstwa i zapobiegać pojawiającym się brakom, to jednak pojawiają się choroby wynikające z nadmiaru jedzenia, ze stresu spowodowanego dobrobytem, z przejawów konsumizmu i hedonizmu.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, będąc wobec Ojca Świętego promotorem ustanowienia Światowego Dnia Chorego, podejmuje działania zmierzające do tego, by te obchody w pełni odpowiadały stawianym celom. Światowy Dzień Chorego nie chce być momentem chronologicznym, zwyczajną datą, ale punktem odniesienia szeregu inicjatyw, które przez przygotowanie i przyjęcie jego owoców przywrócą tym, którzy cierpią, należne miejsce w Kościele i w całym społeczeństwie.

Światowy Dzień Chorego obchodzony od 1993 roku, 11 lutego, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, pod znakiem i opieką Matki Uzdrowienia Chorych.

Obchody Światowego Dnia Chorego nie spełnią zamierzonych celów, jeśli nie będą w stanie włączyć — przede wszystkim — katolickich pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, personelu administracyjnego, i miejsc opieki społecznej.

Ojciec Święty apeluje, aby w dniu obchodów zostały wykorzystane środki społecznego przekazu. Temu powinny służyć przekazane przez radio i telewizję fragmenty przemówienia Papieża do chorych. W tym celu należy zatroszczyć się aby środki przekazu podały wiadomości o uroczystościach Dnia Chorego z danego sanktuarium maryjnego.

W Orędziu Jana Pawła II na IX Światowy Dzień Chorego czytamy: „W ciągu minionych dwóch tysięcy lat Kościół starał się zawsze wspierać postęp lecznictwa, dążąc do zapewnienia chorym coraz bardziej kompetentnej pomocy... aby zapewnić poszanowanie praw człowieka”

. W trosce o „Godność chorego” wykazano niezbitą prawdę, że zdrowie i życie ludzkie są wartościami najwyższymi, a pomiędzy medycyną, a moralnością istnieje ścisły związek. Chrześcijaństwo nakazuje widzieć w chorym człowieku obraz Boga i brata, którego „należy miłować jak siebie samego”. Widzieć w nim nie tylko chory organ, czy narząd, lecz całego człowieka, jego soma i psyche, duszę i ciało, co tak często podkreśla Jana Paweł II. Żaden z tych problemów nie może być obecnie uważany za neutralny w stosunku do etyki hipokratesowskiej i moralności chrześcijańskiej. Lekceważąc wymiar duchowy i społeczny osoby, staje się ostatecznym zagrożeniem dla jej prawdziwego dobra”.

Zorganizowanie Konferencji prasowej i wspólne zastanowienie się nad losem chorych w naszej rzeczywistości jest dobrą formą świadectwa chrześcijańskiego świeckich i duchownych.

Z pokorą, ale także i z wielkim zadowoleniem pragnę uznać i wyrazić wdzięczność, że niniejsze Spotkanie którego Gospodarzem jest Sekretariat Episkopatu Polski, wpisuje się w dzieło pomocy dla chorych.

Warszawa, dnia 8.02.2001 r

Ks. Józef Jachimczak CM
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia


opr. mk/po/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chory choroba głód uzdrowienie służba zdrowia godność człowieka dzień chorego niedożywienie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W