Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

ks. Marek DziewieckiOgólnopolskie kongregacje duszpasterzy powołań


Ogólnopolskie kongregacje duszpasterstwa powołań odbywają się dwa razy w roku: w trzecim tygodniu października - na Jasnej Górze, a w okresie Wielkiego Postu - w różnych rejonach Polski, najczęściej w jednym z sanktuariów maryjnych. Kongregacje te organizowane są przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, której przewodniczy ks. bp Wojciech Polak - delegat Episkopatu Polski oraz Episkopatów Europy ds. powołań.

Istotnymi elementami każdej kongregacji jest Eucharystia, a także wspólna modlitwa (brewiarz, Droga Krzyżowa, Różaniec) w intencji powołań, referaty przygotowane przez specjalistów z zakresu teologii i nauk o człowieku, panele, praca w grupach, spotkania nieformalne.Kongregacje mają cztery główne cele: refleksja nad teologią i pedagogią powołań, prezentacja materiałów duszpasterskich oraz integracja osób i instytucji zaangażowanych w duszpasterstwo powołań.

Cel pierwszy to refleksja nad teologią powołań, której fundamentem jest prawda o Bogu, który powołuje, bo kocha i który każdemu z ludzi proponuje niepowtarzalną drogę błogosławionego życia w świętości i wolności dzieci Bożych. Każda forma powołania to zaproszenie do naśladowania Syna Bożego i do kierowania się mądrością Jego Ducha Miłości. Tajemnica powołania ukryta jest w tajemnicy Boga a nie człowieka, a warunkiem odkrycia i realizacji otrzymanego powołania jest modlitwa i serdeczna przyjaźń z Bogiem, który nas rozumie, kocha i uczy kochać.

Cel drugi to pogłębione rozumienie pedagogii powołań, a zatem zasad pomagania dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i realizacji daru powołania. Kompetentny formator powołaniowy to ktoś, kto zna niezmienne zasady Bożej pedagogii w odniesieniu do człowieka, a także zmieniające się uwarunkowania społeczne i kulturowe, w jakich żyje młode pokolenie. Pedagogia powołań dotyczy w szczególności sposobów pomagania dzieciom i młodzieży w dorastaniu do bogatego człowieczeństwa i do świętości, a także w dorastaniu do specyficznego powołania, niepowtarzalnego dla danej osoby. Podstawą pedagogii powołań jest wychowanie chrześcijańskie, czyli pomaganie wychowankom, by uczyli się myśleć, decydować, kochać i pracować na wzór Chrystusa. Warunkiem owocnej pedagogii powołań jest integracja z duszpasterstwem ogólnym oraz z duszpasterstwem rodzin i młodzieży.

Trzeci cel kongregacji to prezentacja materiałów z zakresu duszpasterstwa powołań, które przygotowuje Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Wśród tych materiałów szczególne znaczenie ma Biuletyn zawierający materiały na Tydzień Modlitw o Powołania (homilie, konferencje, katechezy, nabożeństwa, świadectwa). Dla uczestników kongregacji przygotowywane są także Zeszyty zawierające teksty referatów, dyskusji, nabożeństw i homilii z poprzednich kongregacji. Uczestnicy kongregacji otrzymują ponadto kalendarium bieżących prac, wydarzeń, i inicjatyw związanych z duszpasterstwem powołań w Polsce i Europie.

Cel czwarty kongregacji to integracja osób i środowisk związanych z duszpasterstwem powołań. Integracja ta dokonuje się zwłaszcza poprzez wzajemne poznawanie się uczestników kongregacji, wymianę pomysłów i doświadczeń z zakresu duszpasterstwa powołań, a także poprzez promocję współpracy między osobami reprezentującymi diecezje, zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie życia konsekrowanego. Udział w kongregacjach ułatwia ponadto nawiązanie kontaktów ze środowiskami reprezentowanymi przez zaproszonych referentów oraz innych gości. Organizatorom kongregacji przyświeca troska o formację formatorów powołaniowych dążących do jakościowego skoku w duszpasterstwie powołań na miarę aktualnych potrzeb i znaków czasu.

Najbliższa kongregacja diecezjalnych i zakonnych duszpasterzy powołań odbędzie się w dniach 22- 22 marca 2009 roku w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo księża powołania ksiądz kongregacja zakony formacja duchowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W