Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Nowe «Annuario Pontificio» 201119 lutego 2011 r. Sekretarz Stanu kard. Tarcisio Bertone SDB i substytut ds. ogólnych Sekretariatu Stanu abp Fernando Filoni przedstawili Ojcu Świętemu Annuario Pontificio 2011 — rocznik Stolicy Apostolskiej, zawierający najważniejsze informacje na temat liczebnego stanu Kościoła powszechnego, jego pasterzy i struktur. W prezentacji wzięli również udział: ks. prał. Vittorio Formenti, kierownik Centralnego Urzędu Statystycznego Kościoła, i prof. Enrico Nenna, którzy kierowali zespołem redakcyjnym, oraz ks. Pietro Migliasso SDB, dyrektor generalny Drukarni Watykańskiej, Antonio MaggiottoSDB, jej dyrektor handlowy, i Giuseppe Canesso SDB, dyrektor techniczny Drukarni.

Dane zamieszczone w Annuario pozwalają prześledzić zmiany, jakie nastąpiły w Kościele katolickim w 2010 r.

Ojciec Święty utworzył 10 nowych diecezji, 1 egzarchat apostolski i 1 wikariat apostolski; podniósł: 1 diecezję do rangi metropolii, 2 prałatury do rangi diecezji oraz 2 prefektury i 1 administraturę apostolską do rangi wikariatów apostolskich.

Dane statystyczne dotyczące 2009 r. ukazują główne zmiany, jakie zaszły w 2956 jednostkach administracyjnych Kościoła katolickiego na świecie; liczba wiernych ochrzczonych w 2008 r. wynosiła 1166 mln, a w 2009 r. — 1181 mln, czyli wzrosła o 15 mln, tzn. o 1,3%. W Ameryce w latach 2008-2009 mieszkało 49,4% katolików świata, w Europie — 24%, w Afryce — 15,2%, w Oceanii — 0,8%. W Azji liczba katolików wzrosła o 0,1%.

W tym samym okresie liczba biskupów na świecie wzrosła z 5002 do 5065, czyli o 1,3% (w Afryce o 1,8%, w Oceanii o 1,5%, w Europie o 1,3%, w Ameryce o 1,2%, w Azji o 0,8% ).

Natomiast liczba kapłanów na świecie (diecezjalnych i zakonnych) wzrosła w latach 2000-2009 z 405178 do 410593, czyli o 1,34% (z czego tylko w 2009 r. o 0,34%, co spowodowane było spadkiem liczby kapłanów zakonnych o 0,08% i wzrostem diecezjalnych o 0,56%). W Europie nastąpił spadek liczby kapłanów diecezjalnych o 0,82% i zakonnych o 0,99%. Na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Azji i Afryki, odnotowano spadek liczby kapłanów zakonnych.

Liczba diakonów stałych wzrosła z 37203 w 2008 r. do 38155 w 2009 r., czyli o ponad 2,5% (w Oceanii o 19%, w Azji o 16%).

Spadła natomiast liczba zakonnic — w 2008 r. było ich na świecie 739068, a w 2009 r. 729371 — choć wzrosła ona w Afryce i Azji.

W tym samym okresie liczba kandydatów do kapłaństwa na świecie wzrosła z 117024 do 117978, czyli o 0,82% (w Azji o 2,39%, w Afryce o 2,20%, w Europie o 1,64% i w Ameryce o 0,17%).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: populacja powołania statystyka Katolicy świat zakonnicy duchowieństwo liczba kapłani ilość katolików procent siostry zakonne ile jest katolików klerycy statystyki ilu jest księży ile jest zakonnic Annuario Pontificio 2011
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W