Annuario Pontificio 2017 r.

Wybrane dane statystyczne o Kościele z Annuario Pontificio i Rocznika Statystycznego, prezentującego informacje z ostatniego roku

Annuario Pontificio 2017

6 kwietnia br. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że w księgarniach ukazało się nowe watykańskie Annuario Pontificio 2017r. i Annuarium Statisticum Ecclesiae (Rocznik Statystyczny Kościoła) 2015 r.

Z pierwszego dowiadujemy się, że w 2016 r. zostały utworzone 4 nowe diecezje, 1 eparchia, 2 egzarchaty apostolskie i 1 ordynariat; 1 egzarchat apostolski został podniesiony do rangi eparchii.

Z drugiego wynika m.in.: że w 2015 r.

  • katolików było na świecie ok. 1285 mln, czyli o 1% więcej niż w 2014 r., co stanowi 17,7% mieszkańców ziemi, a ich liczba najbardziej wzrosła w Afryce. W Europie spadła o 1,3mln. Najwięcej katolików jest w Brazylii (172,2mln), Meksyku (110,9mln), na Filipinach (83,6mln), w USA (72,3mln), we Włoszech (58mln), Francji (48,2mln), Kolumbii (45,3mln), Hiszpanii (43,3mln), Demokratycznej Republice Konga (43,2mln) i Argentynie (40,8mln). W tych krajach mieszka 717,9mln katolików, co stanowi 55,9% ich liczby na świecie.
  • W 2015r. łączna liczba kardynałów, patriarchów, arcybiskupów i biskupów wynosiła 5304;
  • kapłanów — 415656 (281514 diecezjalnych i ponad 134 tys. zakonnych), czyli zmniejszyła się o 136 w porównaniu z 2014 r.;
  • diakonów stałych — 45255;
  • zakonników niekapłanów — 54229;
  • zakonnic — 670320 (w latach 2010-2015 ich największy spadek odnotowano w Ameryce Północnej, czyli o 17,9% i w Europie — 13,4%).
  • W 2015 r. było 116843 kandydatów do kapłaństwa, a w 2014r. — 116939; ich liczba wzrosła jedynie w Afryce i Azji.

opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao