Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

ks. Marek Dziewiecki

Centrum Formacji Duchowej w służbie nowej ewangelizacji


W tym roku Centrum Formacji Duchowej, prowadzone przez Ojców Salwatorianów w Krakowie, świętuje dziesięciolecie swojej działalności. Formują się tutaj kapłani, zakonnicy i siostry zakonne a także osoby świeckie, które pragną wypływać na ewangeliczną głębię prawdy i miłości.

Szczególnie cenna jest — podejmowana w ramach Szkoły Wychowawców - formacja tych, którzy są wychowawcami w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, a także w zakonnych postulatach, nowicjatach i innych domach formacyjnych. Ponowne konfrontowanie się kapłanów i osób konsekrowanych z Ewangelią stanowi przecież punkt wyjścia nowej ewangelizacji. Ci, którzy głoszą Ewangelię współczesnemu człowiekowi, mogą w Salwatoriańskim CFD na nowo odkrywać niezwykłe piękno chrześcijaństwa a także niezwykłe piękno świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.

Szczególnie cieszą mnie dwuletnie cykle formacyjne dla wychowawców z diecezjalnych i zakonnych domów formacyjnych. Wychowawcy ci podejmują bowiem niezwykle ważne i trudne zadanie, jakim jest formowanie współczesnych młodych ludzi na duchowych przewodników tych, którym przyszło żyć w niskiej kulturze ponowoczesności. Jest to kultura, która prowadzi do cywilizacji śmierci i która coraz bardziej boi się Chrystusa, stając się kulturą chrystofobiczną. Ponowoczesność tworzy wyjątkowo niekorzystny kontekst społeczny i obyczajowy dla chrześcijańskiego wychowania. Niepisanym ideałem ponowoczesności jest bowiem człowiek, który coraz lepiej rozumie świat wokół siebie, ale który coraz mniej rozumie samego siebie. Takiemu człowiekowi łatwo wmówić, że jest nieomylny jak Bóg i że w związku z tym powinien czynić to, co sam uważa za stosowne. Jednocześnie w kulturze ponowoczesności człowiekowi równie łatwo jest wmówić, że nie różni się w istotny sposób od zwierząt i że nawet miłość nie jest jego świadomym i wolnym zachowaniem a jedynie grą instynktów, popędów i biochemii.

Niemal od początku jego istnienia jestem związany z krakowskim Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów. Cieszę się, że realizowany tutaj program formacyjny obejmuje formację całego człowieka, a nie jedynie formację jego sfery duchowej, moralnej czy religijnej. CFD to miejsce ciszy, modlitwy i medytacji, a jednocześnie to miejsce uczenia się tej miłości, którą każdy z nas został pokochany przez Boga. To miejsce dorastania do tej świętości, którą ukazuje nam Ewangelia i która polega na uczeniu się błogosławionej postawy wobec twardej rzeczywistości.

Z serca gratuluję dziesięcioletniej już działalności Salwatoriańskiego Centrum Formacji Duchowej. W sposób szczególny dziękuję Dyrektorowi CFD — Księdzu Krzysztofowi Wonsowi oraz jego świeckim i duchownym Współpracownikom za to błogosławione dla Kościoła w Polsce dzieło formowania poszczególnych i ludzi i całych środowisk na wzór Chrystusa, który uczy nas dojrzale myśleć, odpowiedzialnie kochać i solidnie pracować po to, byśmy trwali na drodze świętości i by nasza radość była pełna.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kraków formacja Krzysztof Wons Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie Szkoła Wychowawców CFD program formacyjny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W