Grzech

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może poznać Boga, ani doświadczyć Jego miłości.

Kerygmat to cztery prawa życia duchowego.

Drugie prawo życia duchowego mówi nam o grzechu. Brzmi następująco: "Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może poznać Boga, ani doświadczyć Jego miłości".

Grzech oddala nas od Boga. Trwając w grzechu, przestajemy powoli wierzyć w to, że Bóg chce dla nas dobrze i że Jego wola, Jego plan na życie człowieka, jest szczęściem. Gubimy się w odczytywaniu znaków Bożych. Idziemy swoją drogą, a raczej, gdy trwamy w grzechu, idziemy drogą zła. Grzech sprawia, że oddalamy się od Boga, który jest miłością.

W Piśmie Świętym znajdziemy wiele fragmentów, które mówią o grzechu, o jego konsekwencjach. M.in.:

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.. /Rz 6,23/

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. /1 J 1,8/

Więcej do sprawdzenia w Biblii:
Rz 3,23; Rz 7,18-25; Ps 51; Ps 32; Ps 130; Rz 5,20; Rz 5,7-8; 1J 1,8-10; 1J 3,8; Mt 9,2-7; Mt 21,31b-32; J 9,41; J 8,34; Prz 8,36; Syr 21,1-2; Rdz 3,1-13; Mk 9,42-44; Mk7,21-23; 1Kor 6,12; Jk 1,14-16; Jk 4,17

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama