Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Dialog małżeński

Jerzy Grzybowski

Dialog jako droga duchowości w małżeństwie

Dialog jako droga duchowości w małżeństwie - foto
Autor/źródło: AC

Aby naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać, dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać.


Wstęp

Już w pierwszych latach prowadzenia Spotkań Małżeńskich zauważyliśmy, że uczestnicy podkreślają wartość słuchania przed mówieniem, której doświadczyli w czasie tych warsztatowych rekolekcji. Wynikiem tego słuchania było lepsze wzajemne rozumienie się męża i żony, a tym, co stało się kluczem porozumienia, było dzielenie się sobą zamiast dyskutowania. – Popatrzyliśmy na siebie w zupełnie innym świetle, popatrzyliśmy na siebie zupełnie innymi oczyma – tak można by streścić tysiące świadectw uczestników.

Kiedy uczniowie pytali Pana Jezusa, jakie jest największe przykazanie, odpowiedział im, cytując Księgę Kapłańską: Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego (Łk 10,27). Doświadczenie tysięcy małżeństw pokazało, że dialog, tak jak go odczytaliśmy i opisaliśmy w Spotkaniach Małżeńskich, jest praktyczną drogą wypełniania tego przykazania. Tym samym jest drogą duchową, drogą miłości, która prowadzi do świętości.

Celem tej książki jest pomoc w rozpoznaniu dialogu jako drogi do świętości – przede wszystkim w małżeństwie. Ufam jednak, że będzie ona pomocna także na wszystkich innych płaszczyznach dialogu – z samym sobą, z innymi ludźmi, z Bogiem. Jest ona rozwinięciem pierwszego opracowania na ten temat pt. Wprowadzenie do dialogu, wydanego w 1997 r., oraz poszerzeniem następnych z 2004 i 2009 r. Aktualne wydanie podsumowuje czterdzieści lat doświadczeń Spotkań Małżeńskich. W czasie tego czterdziestolecia powstał spójny system elementów komunikacji, składających się na dialog, który może być drogą duchowości chrześcijańskiej i drogą do świętości. Akcentujemy w nim wiedzę o naturze człowieka w duchu znanych słów św. Tomasza, że łaska buduje na naturze. Przyjmując dialog jako Boży dar, zmierzamy do zjednoczenia z Bogiem w małżeństwie, ale nie tylko. Dialog nie jest bowiem tylko metodą komunikacji między mężem i żoną, ale warto, by był sposobem życia i sposobem naszej obecności w świecie w ogóle. Warto, by był naszą drogą więzi z Bogiem. Kiedy ukazały się adhortacje papieża Franciszka Amoris laetitia oraz Gaudete et exsultate, z zaskoczeniem stwierdziłem, a wraz ze mną wszyscy odpowiedzialni za Spotkania Małżeńskie, że obydwie te adhortacje zawierają to, co robimy w Spotkaniach Małżeńskich od czterdziestu lat. Znajdujemy w ten sposób potwierdzenie ze strony nauki Kościoła tego, czym się zajmujemy. Dopowiadamy do obu tych adhortacji, że dialog jest drogą, na której można realizować ich przesłania. Niniejsze wydanie Dialogu jako drogi duchowości zostało uzupełnione o odniesienia do obu adhortacji. Mam nadzieję, że wydanie to pomoże pełniej rozpoznawać niepowtarzalne bogactwo osoby ludzkiej i więź między osobami, przede wszystkim w małżeństwie, ale nie tylko. Ufam, że jest to mała teologia dialogu z bardzo praktycznymi odniesieniami.


Rozważania zostały podzielone na kilka etapów:

Pierwszy z nich, to rozpoznanie własnego temperamentu i temperamentu drugiej osoby, które prowadzi do lepszego zrozumienia pomiędzy małżonkami. Dzięki temu uczymy się, jak wyrażać swoje uczucia oraz jak zaspokajać potrzeby emocjonalne drugiej osoby.
Drugi etap to nauka słuchania i dialogu. Pozwala ona na zbudowanie wzajemnego zaufania i przebaczenia, które prowadzi do uzdrowienia i pogłębienia relacji między małżonkami. Autor podkreśla również, że tworzenie więzi na płaszczyźnie ludzkiej to za mało. Aby je umocnić, niezbędna jest łaska Boża i korzystanie z sakramentów.

Jerzy Grzybowski swoje przemyślenia uzupełnił tekstami o małżeństwie i rodzinie, zawartymi w dokumentach papieskich : Familiaris consortio, Amoris laetitia i Gaudete et exultate

Aby naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać, dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać. (fragment książki)

Książka znajduje się na stronie Wydawnictwa M


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dialog słuchanie miłość rodzina małżeństwo żona mąż dialog małżeński Spotkania Małżeńskie duchowość małżeńska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W