Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 3-4(351)/2013

Ostatnie spotkania publiczne Benedykta XVI
Oświadczenie Papieża o rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, 11 lutego 2013 r. 4
Audiencja generalna 27 lutego 2013 r. 5
Spotkanie z Kolegium Kardynałów 28 lutego 2013 r.8
Przemówienie kard. Angela Sodana 9
Pożegnanie z mieszkańcami Castel Gandolfo 28 lutego 2013 r. 9
Dokumenty papieskie
Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013 r. 10
Orędzie na Wielki Post 2013 r. * 12
Homilie i przemówienia Papieża
Podczas Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 15
Do członków Trybunału Roty Rzymskiej 17
Podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego 19
Do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady Kultury 21
Lectio divina w Rzymskim Wyższym Seminarium Duchownym 23
Podczas Mszy św. w Środę Popielcową 27
Do duchowieństwa diecezji rzymskiej 29
Na zakończenie rekolekcji w Watykanie 35
Audiencje generalne
16.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
6.02.2013
13.02.2013
36
Modlitwa maryjna z Papieżem

20.01.2013
27.01.2013
3.02.2013
10.02.2013
17.02.2013
24.02.2013
48
Artykuły

Papieże, którzy zrzekli się urzędu 54
Luca M. Possati — Dolary Papieża przeciwko Hitlerowi 56
Działalność Stolicy Apostolskiej

Kronika 58
Śp. kard. Giovanni Cheli 59
Śp. kard. Julien Ries 61
Audiencje, nominacje i decyzje papieskie 63
Śp. kard. Józef Glemp: telegram Papieża i nota biograficzna 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W