Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 7-8(255)/2003

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPAWprowadzenie4
Rozdział I - Jezus Chrystus jest naszą nadzieją6
I. Wyzwania i znaki nadziei dla Kościoła w Europie 6
II. Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei9
Rozdział II - Ewangelia nadziei powierzona Kościołowi nowego tysiąclecia12
I. Pan wzywa do nawrócenia12
II. Cały Kościół wezwany do misji 14
Rozdział III - Głosić Ewangelię nadziei18
I. Głosić tajemnicę Chrystusa18
II. Dawać świadectwo w jedności i dialogu20
III. Ewangelizować życie społeczne22
Rozdział IV - Celebrować Ewangelię nadziei24
I. Odkryć na nowo liturgię25
II. Sprawować sakramenty 26
Rozdział V - Służyć Ewangelii nadziei28
I. Posługa miłosierdzia 28
II. Służyć człowiekowi w społeczeństwie29
III. Zdecydujmy się na miłość!33
Rozdział VI - Ewangelia nadziei dla nowej Europy34
I. Duchowe powołanie Europy 34
II. Struktury Europy36
Zakończenie - Zawierzenie Maryi38
NOWI ŚWIĘCI KOŚCIOŁAMsza św kanonizacyjna na placu św. Piotra40
Rozważanie przed modlitwą Regina caeli42
Przemówienie kard. Josepha Ratzingera42
Św. Maria De Mattias 43
Św. Józef Sebastian Pelczar 43
Św. Urszula Ledóchowska43
Św. Wirginia Centurione Bracelli43
SPOTKANIE OJCA ŚWIĘTEGO
Z NARODOWĄ PIELGRZYMKĄ POLAKÓW
Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do rodaków na placu św. Piotra44
Przemówienie abpa Józefa Michalika47
Przemówienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 48
Homilia abpa Józefa Michalika wygłoszona podczas Mszy św. na placu św. Piotra50
Słowo kard. Franciszka Macharskiego50
Bp Piotr Libera - Z Polski do Watykanu po drogach świętości 53
HOMILIE PAPIESKIEMsza św. i święcenia kapłańskie w IV Niedzielę Wielkanocną55
KOŚCIÓŁ W POLSCEList Jana Pawła II z okazji peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji łowickiej56
List Ojca Świętego z okazji 30-lecia poświęcenia Matce Kościoła Ruchu «Światło-Życie»56
Słowo Jana Pawła II do uczestników czuwania modlitewnego na Polach Lednickich57
Telegram Papieża z okazji pielgrzymki ludzi pracy do sanktuarium w Piekarach Śląskich57
Komunikat z 323 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski58
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ59
KRONIKA62Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L’Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W