Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 12 (368)/2014

Dokumenty Ojca Świętego
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015 r. * 4
Papież Franciszek w Strasburgu
Wizyta w Parlamencie Europejskim 9
Wizyta w Radzie Europy 14
Konferencja prasowa w samolocie 18
Martin Schulz — Europa: sens Unii 20
Giovanni Maria Vian — By leczyć słabości 21
Podróż apostolska Papieża do Turcji
Spotkanie z prezydentem i przedstawicielami władz państwowych w Ankarze 22
Spotkanie z przewodniczącym Urzędu ds. Religijnych w Ankarze 24
Msza św. w łacińskiej katedrze Ducha Świętego w Stambule 25
Modlitwa ekumeniczna w patriarchalnym kościele św. Jerzego w Fanarze 27
Boska Liturgia w kościele św. Jerzego 28
Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I 30
Spotkanie z młodzieżą z oratorium salezjańskiego w Stambule 32
Przemówienia, listy i homilie papieskie
Przemówienie do uczestników kursu super rato, zorganizowanego przez Trybunał Roty Rzymskiej 33
List do premiera Australii w związku z G20 w Brisbane 34
Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich 35
Przemówienie do uczestników seminarium nt. komplementarności mężczyzny i kobiety 37
Przemówienie podczas wizyty w siedzibie FAO z okazji II Międzynarodowej Konferencji nt. Wyżywienia 38
Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot 40
Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej sześciorga błogosławionych 42
Słowa przed modlitwą Anioł Pański 23 XI 43
Audiencje generalne
5.11.2014: Zjednoczeni w służbie12.11.2014: Słuchanie ludzi19.11.2014: Małe kroki do świętości26.11.2014: Cel naszej wędrówki 44
Modlitwa maryjna z Papieżem
2.11.20149.11.201416.11.2014 50
Działalność Stolicy Apostolskiej
Kronika 53
Reskrypt o ustanowieniu Kolegium do rozpatrywania odwołań duchownych w sprawach delicta graviora 54
Śp. kard. Fiorenzo Angelini 55
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 56
Nominacje i decyzje papieskie 56
Spis treści rocznika 2014
. 58

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W