Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Marek Dziewiecki

Europejskie spotkanie duszpasterzy powołań (Dublin, 28.06. — 1.07.2001)

Formacja duszpasterzy powołań na progu nowego tysiąclecia

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca miało miejsce w Dublinie kolejne spotkanie duszpasterzy powołań z rożnych krajów naszego kontynentu. Hasłem przewodnim tegorocznego sympozjum była refleksja nad formacją ludzką i chrześcijańską osób duchownych i świeckich, które podejmują się troski o nowe powołania. W czterodniowych obradach uczestniczyło 65 osób z 28 krajów europejskich. Wśród uczestników byli biskupi, księża diecezjalni i zakonni, siostry zakonne oraz przedstawiciele świeckich instytutów życia konsekrowanego. Spotkanie w Dublinie rozpoczęło się koncelebrowaną Eucharystią, której przewodniczył kardynał Dublina, ks. Abp Desmond Connell. Obecny był także Nuncjusz Apostolski w Dublinie.

W pierwszym dniu obrad uczestnicy wysłuchali referatu bpa pomocniczego z Dublina — Martina Drennana, który ukazał biblijny model duszpasterza powołań. Podkreślił on, ze główne umiejętności osób zaangażowanych w duszpasterstwo powołań to: pomaganie kandydatom do kapłaństwa i życia konsekrowanego, by zajęli dojrzałą postawę wobec samych siebie, by byli zdolni do zbudowania dojrzałych więzi z innymi ludźmi, by prawidłowo uporządkowali i oczyścili swoje motywacje, by byli zdolni do ofiarności oraz do zaangażowania się na rzecz bliźnich w duchu Ewangelii. W obliczu tych zadań jest rzeczą konieczna, by duszpasterze powołań byli zdolni do odczytywania znaków czasu, by pomagali młodym przezwyciężać antypowołaniową kulturę doraźnej przyjemności, a także by potrafili fascynować młodych nowością Ewangelii oraz pięknem powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Dużym zainteresowaniem cieszył się referat dr Cait O'Dwyer z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie na temat współpracy duszpasterzy powołań z psychologami. Taka współpraca jest nie tylko możliwa, ale tez owocna, jeśli dany psycholog opiera się na biblijnej koncepcji człowieka, jeśli przyjmuje, że spotkanie z Bogiem jest najważniejszym i ostatecznym horyzontem ludzkiego życia oraz jeśli traktuje dojrzałą, ewangeliczną miłość jako istotne kryterium zdrowia psychicznego.

Polska była reprezentowana w Dublinie przez krajowego duszpasterza powołań - ks. Marka Dziewieckiego z Radomia, ks. Tadeusza Mrowca z Krakowa (przedstawiciel Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań) oraz przez ks. Ryszarda Bożka (redemptorysta). Niżej podpisany przedstawił w drugim dniu obrad podstawowe wymiary formacji duszpasterzy powołań w naszym kraju. Przewodniczył tez pracom we włoskiej grupie językowej. Wygłosił ponadto homilię w czasie Mszy św. na zakończenie spotkania w Dublinie. Kolejne spotkanie duszpasterzy powołań z naszego Kontynentu obędzie się w dniach od 4 do 7 lipca 2002 r. w Sarajewie.

 


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołanie kapłaństwo formacja duszpasterz życie konsekrowane Dublin
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W