Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Podróż papieska na Sycylię

L'Osservatore Romano

Episcopalis communio

Episcopalis communio - foto
Autor/źródło: Andrzej Złoczowski

Konstytucja apostolska o Synodzie Biskupów

18 września 2018

Włączanie coraz bardziej bezpośrednio ludu Bożego w doświadczenie synodalne Kościoła — taki zamiar przyświeca konstytucji apostolskiej Episcopalis communio, zaprezentowanej we wtorek 18 września 2018 rano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej; formułuje ona na nowo strukturę, zadania i perspektywy Synodu Biskupów, który został ustanowiony w 1965 r. przez Pawła VI, i uwydatnia synodalność jako „konstytutywny wymiar Kościoła” oraz dowartościowuje w tym zakresie sensus fidei wszystkich ochrzczonych.

Choć podstawowa struktura pozostaje zasadniczo taka, jak ustalił Montini, nowości, które wprowadza konstytucja, wykraczają daleko poza zwykłe poprawki proceduralne. Tak iż można mówić o „prawdziwej odnowie' organizmu synodalnego”, jak zaznaczył sekretarz generalny, kard. Lorenzo Baldisseri, prezentując treść dokumentu i przytaczając jeden z jego kluczowych fragmentów — ten, w którym Papież Franciszek przypomina, że Synod, choć jest ustanowiony „jako organ zasadniczo biskupi”, nie żyje „odseparowany od reszty wiernych”, lecz jest, przeciwnie, „odpowiednim narzędziem, pozwalającym dać głos całemu ludowi Bożemu właśnie za pośrednictwem biskupów”.

W tym sensie znamienne okazuje się „stałe włączenie w proces synodalny fazy przygotowawczej i fazy wprowadzania w życie”, na co zwrócił uwagę podsekretarz Synodu bp Fabio Fabene. W szczególności na etapie przygotowania „cały Kościół jest rzeczywiście wzywany do wypowiedzenia się” poprzez proces konsultacji, obejmujący pasterzy i wiernych.

Wśród innych nowości należy zaznaczyć możliwość odbywania zgromadzeń w kilku odrębnych okresach, co pozwoli na należyte pogłębienie omawianych tematów. Zmieniają się ponadto rozporządzenia dotyczące dokumentu końcowego — po jego zatwierdzeniu przez zgromadzenie tekst zostanie przedstawiony Papieżowi, który będzie mógł zdecydować co do jego zatwierdzenia (w przypadku zwyczajnym synodu o charakterze doradczym) bądź ratyfikować go i promulgować (w przypadku nadzwyczajnym synodu wyposażonego w głos decydujący). W obydwu przypadkach tekst będzie stanowił część zwyczajnego magisterium papieża. 

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Lud Boży kolegium Episkopat biskupi Synod Biskupów kolegialność Episcopalis communio
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W