Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż Ojca Świętego do Polski. XXXI Światowy Dzień Młodzieży W Krakowie 27-31 lipca 2016 r.

Kalendarium papieskiej wizyty w Polsce na XXXI ŚDMŚroda 27 lipca

Papież Franciszek przybył do Krakowa około godz. 15.50. Ceremonia powitalna odbyła się w strefie wojskowej międzynarodowego lotniska im. św. Jana PawłaII w Balicach. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent RP Andrzej Duda z małżonką, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, koordynator papieskiej podróży — lubelski biskup pomocniczy Artur Grzegorz Miziński, i koordynator XXXIŚwiatowego Dnia Młodzieży — krakowski biskup pomocniczy Damian Andrzej Muskus, liczni przedstawiciele episkopatu oraz wierni. Z lotniska Papież przejechał na Wawel, gdzie na zamkowym dziedzińcu o godz. 17 odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz państwowych i cywilnych oraz z korpusem dyplomatycznym — przemówienia wygłosili prezydent i Papież.

Po spotkaniu kurtuazyjnym z prezydentem w sali Pod Ptakami Ojciec Święty udał się do katedry wawelskiej — bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława, na spotkanie z biskupami. W imieniu przybyłych około 130 członków polskiego episkopatu przemówienia powitalne wygłosili kard. Dziwisz i przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, po czym Papież odpowiadał na pytania zadawane mu przez biskupów.

Wieczorem Ojciec Święty przejechał z Wawelu do rezydencji arcybiskupów krakowskich — swojej siedziby podczas pobytu w Polsce. Po kolacji, o godz. 20.35 — za pośrednictwem wideo — odpowiedział na cztery pytania włoskich uczestników ŚDM, zgromadzonych w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Następnie ukazał się w oknie siedziby arcybiskupiej i do zebranych pod nim licznych ludzi wygłosił krótkie przemówienie.

Czwartek 28 lipca

Rano Papież Franciszek udał się helikopterem do Częstochowy. W drodze na krakowskie lotnisko odwiedził przebywającego w szpitalu kard. Franciszka Macharskiego, byłego metropolitę krakowskiego, oraz zatrzymał się w klasztorze sióstr prezentek. Do Częstochowy przybył około godz. 9.15. Z lądowiska przejechał samochodem do klasztoru na Jasnej Górze. Najpierw spotkał się z osobami starszymi i chorymi, następnie przeszedł do bazyliki, gdzie przy wejściu do kaplicy Matki Bożej powitał go generał paulinów o. Arnold Chrapkowski. Franciszek pomodlił się w ciszy przed ikoną Czarnej Madonny, której podarował złotą różę. Po nawiedzeniu kaplicy Cudownego Obrazu na klasztornych wałach odprawił Mszę św. wotywną ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej — z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, i wygłosił homilię. Wraz z nim koncelebrowała ją większość członków polskiego episkopatu. Oprócz kilkuset tysięcy wiernych byli obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Na zakończenie celebry przemówienie wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak. Przed godz. 13 Ojciec Święty opuścił Częstochowę.

O godz. 17 przed siedzibą arcybiskupów krakowskich — do której Papież Franciszek powrócił na obiad i odpoczynek — burmistrz Krakowa przekazał mu klucze do miasta. Następnie Ojciec Święty w towarzystwie przedstawicieli młodzieży niepełnosprawnej przejechał tramwajem na pobliskie Błonia. Przedstawiciele MPK podarowali mu na pamiątkę model krakowskiego tramwaju.

O godz. 17.30 na Błoniach odbyło się spotkanie powitalne Papieża z uczestnikami XXXI Światowego Dnia Młodzieży. Na początku głosł zabrał kard. Dziwisz. Papieża powitali także — po polsku, angielsku i portugalsku — przedstawiciele młodzieży, od których — jak każdy uczestnik ŚDM — otrzymał plecak pielgrzyma, ale w kolorze białym. Na część artystyczną złożyły się odśpiewany i zatańczony krakowiak, tańce reprezentujące każdy z kontynentów, parada flag 187 państw, z których przyjechali uczestnicy ŚDM, prezentacja sylwetek świętych i błogosławionych związanych z poszczególnymi kontynentami, którą zakończyła prezentacja tzw. «sztafety świętych» — począwszy od żyjącej w III w św. Agnieszki po beatyfikowanych w 2015 r. w Peru polskich franciszkanów męczenników Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza Ojciec Święty wygłosił przemówienie, a po modlitwie Ojcze nasz udzielił zebranym błogosławieństwa.

Wieczorem wrócił do swojej siedziby. Po kolacji ukazał się w oknie i przemówił do licznych osób zebranych przed rezydencją arcybiskupią.

Piątek 29 lipca

Po porannej Mszy św. w domu arcybiskupim Papież Franciszek wyruszył do Oświęcimia, gdzie przybył po godz. 9. Zaraz po powitaniu przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej bpa Romana Pindla i prezydenta miasta pojechał do byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Około godz. 12.30 Ojciec Święty powrócił do swojej siedziby w Krakowie. Po południu odwiedził Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu, gdzie powitali go premier RP i dyrektor szpitala; spotkał się z kilkudziesięcioma małymi pacjentami, ich rodzicami i personelem medycznym, do których wygłosił krótkie przemówienie. W asyście dyrektora odwiedził także dzieci przebywające na oddziale dla ciężko chorych.

Kolejnym wydarzeniem dnia była Droga Krzyżowa z uczestnikami ŚDM na Błoniach, gdzie Papież przybył przed godz. 18. Modliło się tam z nim kilkaset tysięcy osób. Inspiracją do rozważań — napisanych przez krakowskiego biskupa pomocniczego Grzegorza Rysia — było 14 uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Podczas każdej stacji przedstawiano jeden uczynek, a rozważanie poprzedzały odczytanie fragmentu Ewangelii (głównie po polsku) i etiuda artystyczna z wykorzystaniem różnych form scenicznych. W tym celu posłużono się różnymi, nowoczesnymi i awangardowymi, wręcz symbolicznymi formami sztuki; począwszy od tańca nowoczesnego, poprzez malarstwo artystyczne murali, akrobacje, animacje komputerowe, po występy artystów ulicznych. Podczas nabożeństwa w nowy, niespotykany dotąd sposób zwrócono uwagę nie tylko na męczeńską drogę Jezusa, ale także przedstawiono Drogę Krzyżową jako drogę miłosierdzia. W ten sposób każda stacja odnosiła się do wybranych problemów, z którymi boryka się współczesny młody człowiek: szacunek dla życia, bieda, głód, cierpienie, śmierć, uwolnienie się od grzechu, odwaga i heroizm wiary, samotność. Przejściu do kolejnej stacji towarzyszył śpiew. Przy ołtarzu były z Papieżem osoby zapowiadające poszczególne stacje, czytający rozważania aktorzy — Małgorzata Buczkowska, Dominika Figurska, Łukasz Konopka i Mateusz Mleczko, oraz modlitwy przy stacjach — przedstawiciele inicjatyw na rzecz potrzebujących, takich jak: Wspólnota «Cenacolo», Szpital Domowy. Krzyż nieśli członkowie Wspólnoty św. Idziego, Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta, Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przedstawiciele Domu Samotnej Matki z Gdańska, członkowie Wspólnoty «L'Arche», Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej «Barka», siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, przedstawiciele inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus, Dzieła Fundacji Ojca Pio, siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości, członkowie Wspólnoty «Chleb Życia» s. Małgorzaty Chmielewskiej, wolontariusze z Hospicjum św. Łazarza. Przy akompaniamencie orkiestry i chóru procesja z krzyżem ŚDM przeszła do ołtarza, gdzie artystka Magdalena Bąk namalowała piaskiem scenę złożenia Jezusa do grobu. Franciszek wygłosił przemówienie, a po modlitwie Ojcze nasz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Przed godz. 20 powrócił do domu arcybiskupiego, a po kolacji wygłosił z okna krótkie przemówienie do zebranych pod nim licznych osób.

Sobota 30 lipca

Rano Papież Franciszek udał się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Przed budynkiem klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powitały go przełożona generalna zgromadzenia i przełożona klasztoru, były tam też m.in. dziewczęta, którymi opiekują się zakonnice. Następnie w kaplicy, gdzie zgromadziło się około 150 sióstr, Papież modlił się przed grobem św.Faustyny Kowalskiej. W księdze pamiątkowej napisał: «Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary». Siostry podarowały Franciszkowi Dzienniczek św. Faustyny w języku hiszpańskim, obraz Jezusa Miłosiernego oraz stułę i ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Po odwiedzinach w klasztorze Franciszek przybył do sanktuarium Miłosierdzia Bożego i z tarasu do młodzieży zebranej na zewnątrz powiedział: «Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj Pan chce, abyśmy jeszcze bardziej odczuwali Jego miłosierdzie. Nigdy nie oddalajmy się od Jezusa! Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi, On woli, byśmy byli tacy, w ten sposób Jego miłosierdzie się rozprzestrzenia. Wykorzystajmy ten dzień, abyśmy wszyscy mogli otrzymać miłosierdzie Jezusa. Pomódlmy się wszyscy razem do Matki Miłosierdzia. Zdrowaś Maryjo...», a po udzieleniu błogosławieństwa dodał: «Ibardzo proszę, abyście modlili się za mnie». Po czym przez Bramę Miłosierdzia wszedł do sanktuarium, gdzie spowiadał po włosku, hiszpańsku i francusku ośmioromłodych ludzi. Następnie przejechał do pobliskiego sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie również przeszedł przez Bramę Miłosierdzia i odprawił Mszę św. wotywną o miłosierdzie dla kapłanów, seminarzystów, zakonnic i zakonników oraz konsekrowanych osób świeckich z całej Polski, podczas której wygłosił homilię. W Eucharystii uczestniczyło około 27 tys. osób, stojących głównie przed świątynią; na zakończenie przemówienie wygłosił kard. Dziwisz. Obiad Papież Franciszek spożył w domu arcybiskupim z kard. Dziwiszem oraz dwanaściorgiem przedstawicieli młodzieży z różnych kontynentów i dwojgiem młodych Polaków. Po południu przyjął około 30-osobową grupę polskich jezuitów, przybyłych z prowincjałem. Przed godz. 18 Papież nawiedził znajdujący się w pobliżu siedziby arcybiskupiej kościół św.Franciszka, gdzie przed relikwiami dwóch franciszkańskich męczenników — Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zabitych w 1991 r. w Peru i beatyfikowanych w 2015 r. — modlił się do Boga o pokój i ochronę przed przemocą i terroryzmem.

Ok. godz. 18.30 Papież przybył na Campus Misericordiae — Pole Miłosierdzia, w położonych w odległości 12 km Brzegach, gdzie w towarzystwie 6 przedstawicieli młodzieży — 3 dziewcząt i 3 chłopców, przeszedł przez ustawioną w pobliżu ołtarza Bramę Miłosierdzia. Franciszka i młodych pielgrzymów powitał kard. Dziwisz. Czuwanie modlitewne rozpoczęło się od części artystycznej: inscenizacji teatralnej, tańca i śpiewu; następnie świadectwa złożyli i zadali Papieżowi pytania Natalia z Polski, Rand z Syrii i Miguel z Paragwaju. Papież Franciszek w przemówieniu odpowiedział na ich pytania. Po wystawieniu i adoracji Najświętszego Sakramentu Ojciec Święty udzielił zebranym błogosławieństwa.

Do swojej rezydencji powrócił o godz. 21.30.

Niedziela 31 lipca

Rano Papież Franciszek przybył na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie poświęcił dwa nowe obiekty Caritasu archidiecezji krakowskiej — dom dla osób starszych i magazyn na żywność dla najuboższych. O godz. 10 rozpoczęła się Msza św. posłania na zakończenie XXXI ŚDM, którą koncelebrowało z nim 50 kardynałów, 850 biskupów, 12 tys. księży z całego świata — w szatach liturgicznych, zaprojektowanych przez Macieja Cieślę. Kard. Dziwisz wygłosił przemówienie powitalne, a Papież homilię. Ewangelię odśpiewano w obrządku rzymskim i bizantyjsko-słowiańskim. Po komunii przemówił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko. Następnie Franciszek przekazał sześciorgu młodym przedstawicielom sześciu kontynentów lampiony z logo ŚDM, symbolizujące światło Bożego miłosierdzia. Na zakończenie Mszy św. odmówił z wiernymi Anioł Pański, poprzedzając modlitwę przemówieniem; ogłosił, że kolejny ŚDM odbędzie się w Panamie. Młodym z tego kraju został przekazany krzyż ŚDM. Na Mszy św., w której uczestniczyło około 2 mln osób, byli m.in.: prezydent Panamy oraz prezydent, premier i inni przedstawiciele rządu RP.

Po godz. 13 Papież wrócił do swojej siedziby na pożegnalny obiad. Po południu ukazał się tam w oknie i pożegnał się ze stojącymi pod nim tłumami ludzi, mówiąc m.in.: «Bardzo dziękuję, że przyszliście się ze mną pożegnać, dziękuję za to gorące przyjęcie, z jakim spotykałem się w ciągu ostatnich dni», a po polsku: «Do widzenia!».

O godz. 17 Papież spotkał się z wolontariuszami, komitetem organizacyjnym i dobroczyńcami ŚDM w hali Tauron Areny. Powitał go tam bp Damian Muskus, a świadectwa złożyli Polka i Panamczyk; odczytano też świadectwo Macieja Cieśli. Do zebranych Papież wygłosił improwizowane przemówienie. Z Tauron Areny odjechał na lotnisko w Balicach, skąd, pożegnany m.in. przez prezydenta i premier RP oraz kard. Dziwisza, odleciał do Rzymu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież Polska Auschwitz Kraków Częstochowa Wawel Błonia Światowy Dzień Młodzieży Łagiewniki ŚDM podróż Papieża Franciszka do Polski Brzegi Campus Misericordiae Maciej Cieśla
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W