Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoMiłość, która uszczęśliwia

Aldona Różanek

Miłość to największa siła;
każąc przebaczać - pozwala tym samym
łączyć się w najsilniejszy łańcuch życia.
Miłości nie da się zmieścić w słowach.
Miłość jest przyczyną największego
cierpienia i ogołocenia,
a zarazem źródłem największych radości.
Miłość jest niezbędna do odczuwania radość:
Podobnie radość konieczna jest
do odczuwania miłości.
Miłość sprawia radość, obdarowuje radością
wzmacnia, przynosi ulgę, uszczęśliwia,
czyni człowieka doskonalszym.
Aldona Różanek

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Pierwszy list św. Jana Apostola 4, 7

Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Pierwszy list św. Jana Apostoła 4, 16

W Chrystusie odkrywamy,
że Bóg jest miłością,
a ta miłość jest jednocześnie
siłą przenikającą świat i ufnością,
która naszemu wzrokowi
daje pełnię widzenia.
arcybiskup Atenagoras

Miłość jest pragnieniem,
aby coś komuś dawać,
a nie otrzymywać.
Bertolt Brecht

Miłować
to odnajdywać własne dobro
poza samym sobą i wiedzieć,
że nie można go osiągnąć inaczej,
jak tylko przez wolny dar
z siebie samego.
ojciec Simon Tugwell

Człowiek opanowany miłością
zatraca samego siebie dobrowolnie
na rzecz drugiej osoby,
przez co sam siebie odnajduje i odradza.
ojciec Andrzej Klimuszko

Miłość zaczyna się rozwijać
dopiero wówczas, gdy kochamy tych,
którzy nie mogą się nam
na nic przydać.
Erich Fromm

Nie dość kochać dobrych,
ale trzeba kochać złych,
gdyż tylko miłością
można z nich złość wyplenić.
Henryk Sienkiewicz

Miłość między ludzi należy siać
jak złote zboże, a kąkol nienawiść!
trzeba wyrywać i deptać nogami.
Stafan Żeromski

Prawdziwa wartość miłości polega na tym,
że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych
Rabindranath Tagore

Miłość jest pierwszą
wśród nieśmiertelnych rzeczy.
Alighieri Dante

Miłość wszystko zwycięża.
Wergiliusz

Bóg oparł swe dzieło
na jednym tylko filarze:
miłości.
Sylva Carmen

Któż by kiedykolwiek w tym życiu
mógł żyć, mieć nadzieję i dążność,
gdyby przestrzeń nie była
wypełniona miłością.
Rabindranath Tagore

Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
Pierwszy list św. Jana Apostoła 2, 10

Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu
jest w nas doskonała.
Pierwszy list św. Jana Apostoła 4, 12

Tracić siebie dla drugich,
to jest właśnie odnajdywać
najprawdziwszego siebie.
Maria Dąbrowska

Miłość przynagla do nieustannego
dążenia ku Bogu.
John Ching-hsiung Wu

Miłość najłatwiej złowić w sieci radości.
Ali Ibn Abi Talib

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego.
Arnold Janssen

Radość przeżywa się tylko wtedy,
gdy sprawia się ją innym.
Karl Barth

Miłość skłania cię
do przyozdobienia się w cnoty,
aby pozyskać serce twego ukochanego.
John Ching-hsiung Wu

Miłość pozwala ci pragnąć Boga
oraz jednoczy cię z Nim
i całym Jego stworzeniem.
Miłość daje prostotę serca
i spokój duszy.
Cóż to za tajemnica - miłość!
Rozpoczyna się dzieleniem wszystkiego,
kończy zaś objęciem wszystkiego.
Rozpoczyna się miłością do Boga,
kończy się miłością do wszystkich rzeczy w Bogu.
Radość jest funkcją miłości. Kto posiada uncję miłości,
otrzyma uncję radości. Kto posiada tonę miłości,
otrzyma tonę radości.
A jeśli miłość jest bezgraniczna,
to i radość będzie bezmierna.
John Ching-hsiung Wu


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość uczucie kochać walentynki małżeńsktwo sex
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W