Podstawy terapii małżeństw

Fragment książki


Podstawy terapii małżeństw

D. Russell Crane

Podstawy terapii małżeństw

Przedmowa

Celem tej książki jest opisanie podstawowych idei i zasad terapii małżeństw. Szczególny nacisk został położony na wykorzystanie metod zawartych w literaturze badającej przebieg i efekty terapii par. Opisuję przede wszystkim te metody, które okazały się skuteczne podczas wielu prób ich zastosowania w praktyce. Lektura tej książki powinna ułatwić czytelnikom zrozumienie najważniejszych aspektów terapii małżeństw i stanowić podstawę do pracy z parami. Może być również traktowana jako źródło inspiracji do dalszych badań.

Wiele kwestii związanych z prowadzeniem terapii małżeństw nie zostało jeszcze opisanych w literaturze przedmiotu. W niniejszej książce przedstawiam swoje uwagi na ich temat. Jednakże bazują one jedynie na moich własnych doświadczeniach.

Terapia małżeństw a terapia par

Ponieważ większość przeprowadzonych wcześniej badań dotyczyła par małżeńskich, książka ta zajmuje się głównie terapią związków usankcjonowanych prawnie. Jednakże wiele zasad i idei zaobserwowanych podczas tych badań odnosi się również do osób, które nie pozostają w związkach małżeńskich, lecz w równie poważny sposób traktują swoich partnerów. Biorąc to pod uwagę, będę wymiennie używać określeń „terapia małżeństw” i „terapia par”, pomimo tego, że wykorzystanie procedur leczenia małżeństw w pomocy parom dopiero się rozwija.

Jak przeprowadzać typową terapię małżeństw i terapię par?

Stosunek do problemów opisanych w tej książce ma charakter praktyczny i uniwersalny. Nie wiąże się on z jakimś konkretnym sposobem leczenia ani nie ma na celu przedstawienia wszystkich metod stosowanych przy tego typu terapiach. Staram się nakreślić te procesy i techniki oraz ich rezultaty, które wydają się mieć najistotniejsze znaczenie dla wielu form leczenia.

Proces interakcji a proces interpersonalny

Szczególny nacisk w książce został położony na znaczenie przebiegu procesu interakcji zachodzącego pomiędzy partnerami „tu i teraz”, czyli podczas sesji terapeutycznej. Zamiast analizowania konfliktów z przeszłości lub koncentrowania się na osobistych problemach partnerów, staram się skupić na sposobie interwencji we wzorzec interakcji zachodzącej pomiędzy nimi.

Adresaci książki

Książka ta jest skierowana do różnego rodzaju Czytelników. Po pierwsze może być traktowana jako podręcznik dla studentów wyższych lat lub absolwentów szkoleń z terapii małżeńskiej i terapii rodzin. Wskazówki w niej zawarte, wraz z odpowiednią superwizją, mogą pomóc w rozpoczęciu pracy z parami odbywającymi terapię.

Po drugie tekst ten może okazać się pomocny dla terapeutów czynnie uprawiających swój zawód, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy. Niniejsza książka może ułatwić im zrozumienie dynamiki tego typu terapii poprzez podkreślenie znaczenia interakcji, jaka zachodzi między partnerami.

Przedstawione tutaj opinie dotyczące pracy z parami są oparte na moim doświadczeniu i przekonaniach. Uważam między innymi, że: (1) terapeuci powinni pracować z obydwojgiem partnerów jednocześnie tak często, jak to możliwe, (2) interakcja zachodząca pomiędzy nimi jest elementem leczenia, (3) w rozumieniu par i prowadzeniu interwencji należy korzystać z odpowiedniej literatury, (4) terapeuci są odpowiedzialni za postępy leczenia.

Fragment książki Crane Russell „Podstawy terapii małżeństw”


opr. MK/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama