reklama

Najważniejsze z przykazań

Temat: Najważniejsze z przykazań

Miłość. Nie ma chyba drugiego takiego słowa na świecie, które bliskie byłoby każdemu człowiekowi, a jednocześnie niosło w sobie tak zróżnicowaną treść dla poszczególnych odbiorców. Miłość dla małego dziecka to przecież czułe spojrzenie matki i uśmiech na spracowanej twarzy ojca. Miłość to spojrzenie, które wyrazi więcej niż tysiące zbędnych słów, które mogłyby w tej sytuacji zaburzyć błogie rozumienie tej szczególnej relacji. Dla nastolatka, miłość, to szybsze bicie serca, gdy na horyzoncie pojawia się ukochana osoba, kiedy marzenia o wspólnej przyszłości, niekiedy naiwne i bez szans na spełnienie spędzają sen z powiek i ukierunkowują na pragnienie dobra kogoś, kogo się kocha. Dla dorosłego człowieka miłość oznaczać będzie trud i poświęcenie, które niejednokrotnie będą niezrozumiałe dla dużej części ludzkości. Jednak w tym ofiarowaniu cząstki siebie samego ukryta jest odwieczna prawda, że miłość, to odpowiedzialność, troska i pragnienie dobra dla ukochanej osoby, większe, niż troska o siebie i swoje własne potrzeby.
Dzisiejsza liturgia słowa, która mówi o miłości Boga i bliźnich, których mamy także obok siebie, przypomina nam o podstawowym prawie królestwa Bożego. Całe bowiem dotychczasowe prawo dane Mojżeszowi i za jego pośrednictwem ludowi wybranemu, zostało wypełnione przez Jezusa Chrystusa prawem odwiecznej miłości. Bóg, zanim od nas zaczął wymagać, aby kochać Jego samego i bliźnich, sam ukochał nas odwieczną miłością, dzięki której istniejemy i jesteśmy zbawieni, dzięki której On sam nie porzucił nas grzesznych, lecz wydał za nas Syna Bożego Jednorodzonego, aby ratować tych, co sami zgubę wybrali odpłacając niegodziwością za przeogromną miłość, jaką Bóg nam daje.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jakże więc człowiek mógłby postawić nad prawo miłości dane nam przez Boga jakiekolwiek prawo ogłoszone przez siebie? Odpowiadać, choć przecież dość nieudolnie, na Bożą, odwieczną miłość, dostrzec pośród ludzi, tych, co pragną miłości, zauważyć najsłabszych ze słabych, którzy zepchnięci na margines nie mogą sobie poradzić, to droga tych, co zaufali Panu, którzy zrozumieli, c znaczy, że Bóg nas kocha.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy rozumiem jak bardzo Bóg mnie kocha?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao