Uwierzyć Jezusowi

Temat: Uwierzyć Jezusowi

Ewangelia odnotowuje wiele cudów Zbawiciela. Jedne ukazują Jego panowanie nad zdrowiem człowieka. Inne, takie jak wskrzeszenie, stanowią dowód, że w Jego mocy jest także przywrócić do życia zmarłego człowieka. Jeszcze inne pokazują władzę Pana nad siłami przyrody. Ten cud, jaki ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zastrzykiem nadziei. Być może nie raz żałowaliśmy, że nie żyjemy w czasach publicznej działalności Pana Jezusa, gdyż wtedy moglibyśmy Mu osobiście przedstawić nasze najskrytsze prośby. Jednak właśnie ów cud uzdrowienia opisany na kartach dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że Pan działa niezależnie od miejsca, niezależnie także od czasu.
Przecież jako ludzie wierzący wierzymy, że Jezus żyje. On prawdziwie zmartwychwstał i kiedy zanosimy do Niego nasze modlitwy, On nas słyszy, tak jak słuchał ludzi w czasach Swojej publicznej działalności. Gdzie więc jest problem z przedstawieniem naszych próśb Panu? Na pewno nie jest on po stronie Zbawiciela. Leży on najczęściej po stronie naszej wiary. To do nas jakże często odnoszą się słowa Pana, że jeśli nie zobaczymy cudów, nie uwierzymy. To my często deklarując wiarę, domagamy się jak faryzeusze znaku z nieba, a kiedy on nie następuje, zaczynamy wątpić nie tylko w miłość Boga, ale w ogóle Jego istnienie.
Tymczasem Pan działa także w naszym życiu. Jego miłość przekracza granice czasu, przestrzeni i jakichkolwiek ludzkich barier. On przychodzi do nas, aby z nami pozostać, aby Królestwo Boże wzrastało w naszych sercach.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Każda wysłuchana modlitwa wzmacnia naszą wiarę. Każdy cud, jakiego doznajemy, lub nawet jakiego jesteśmy świadkami otwiera nasze oczy na tę duchową rzeczywistość, która prowadzi nas ku Najwyższemu. Jednak gdyby same cuda wystarczyły do wiary, także faryzeusze i Uczeni w Piśmie przyjęliby orędzie Ewangelii. Wiara jest łaską. Owszem, daną darmo nam wszystkim, ale za tę łaskę musimy nieustannie dziękować. O wiarę musimy ciągle dbać. Wszak jest ona zapowiedzią tego, co ma dopiero nastąpić.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy dziękuję Bogu za łaskę wiary?

« 1 »

reklama

reklama

reklama