Prorok z Galilei

Temat: Prorok z Galilei

Niekiedy wystarczy nie mieć uprzedzeń, aby łaska Boża znalazła dojście do naszego serca. Dzisiejsza perykopa Ewangelii ukazuje nam w tak oczywisty sposób tę prawdę, że słowa Nikodema jedynie ją uwypuklają. Oto słowa Pana porywają tłumy. Jego nauka z mocą budzi podziw w Izraelu, nawet ludzie wysłani przez faryzeuszy wracają zdezorientowani, bo przecież jeszcze nikt nigdy tak nie przemawiał, ale decydenci już zdecydowali. Powzięli zgodnie ze słowami proroka zgubne plany względem Mesjasza żadne świadectwo nie jest w stanie ich przekonać. Jeśli dobrze sobie przypomnimy, to nawet wobec wskrzeszenia Łazarza, które było tak ewidentnym znakiem, postanowili raczej zabić Łazarza, niż samemu się nawrócić. Podobnie teraz, nie dają im nic do myślenia ani same słowa Pana, ani zachwyt tłumów, ani też świadectwo tych, których posłani czy nawet samego Nikodema. Na wszystko mają gotową odpowiedź. Żaden prorok nie pochodzi z Galilei, tłum jest przeklęty, a dla posłańców zostają jedynie słowa ironii.
Jakże podobnie jest w naszym codziennym życiu. Gdy słyszymy niewygodne dla nas słowa, gdy sumienie zaczyna dopominać się odpowiedniej decyzji, szybko znajdujemy sobie wytłumaczenie. Gotowi jesteśmy odrzucać nawet słowa Ewangelii, jeśli burzą kult tzw. świętego spokoju. Przecież do tej pory tak postępowaliśmy, dlaczego więc mielibyśmy cokolwiek zmieniać? Tymczasem jak za czasów publicznej działalności, tak samo i dziś Pan przemawia do naszych serc. Próbuje przybliżyć nam tajemnice Królestwa Bożego, podczas, kiedy my sami zażarcie bronimy swoistego status quo w naszym życiu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czas Wielkiego Postu, a zwłaszcza zbliżające się dni, które coraz bardziej będą nam przypominać nie tylko o zbrodni sądowej, zakończonej bogobójstwem, ale także a może przede wszystkim o stanie naszych serc. Wszak to w głębi naszej duszy przyjmujemy słowa Pana, i w głębi niej krzyczymy razem z tłumem „ukrzyżuj”.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy otwarty jestem na orędzie Ewangelii?

« 1 »

reklama

reklama

reklama