W oczekiwaniu na spotkanie z Panem

Temat: W oczekiwaniu na spotkanie z Panem

Wizja paruzji w pierwotnym Kościele była tak żywa, że dzisiaj nawet trudno nam sobie wyobrazić, że ludzie oczekiwali końca świata. List Świętego Piotra Apostoła daje więc cenne rady nie tylko tym, którzy oczekiwali rychłego przyjścia Pana, ale także nam, gdzie wśród dzisiejszych chrześcijan panuje wręcz odwrotna tendencja, a nawet można by powiedzieć lęk, strach, przed końcem świata. Apokalipsa od czasów, kiedy św. Jan pisał o swoim objawieniu była słowem ku pokrzepieniu serc, zapowiedzią, że ten zły świat przeminie, zaś ci, którzy zostali przez niego skrzywdzeni, znajdą pocieszenie przed obliczem baranka.
Zarówno dzisiejsze pierwsze czytanie, jak i Ewangelia uczą nas postawy, jaka powinna nam towarzyszyć. Bez względu na to, kiedy nadejdzie nowa ziemia i nowe niebo, mamy doskonalić się w miłości. Praktykować cnoty, jakie kształtuje w nas życie Dobrą Nowiną. Jezus uczy nas przecież abyśmy żyjąc także w społeczności świeckiej, umieli spełniać zarówno obowiązki odnoszące się do Boga, jak i te do wspólnoty. Warte podkreślenia jest także to, że sprawa podatku płaconego Cezarowi dotyczyła przecież władzy okupacyjnej. Mimo to Jezus mówi aby oddać Cezarowi, co należy do Cezara, ale Bogu to, co należy do Boga.
W dzisiejszych czasach trudno znaleźć wspólnoty modlące się o rychłe nadejście paruzji. Mimo wszystko ludzie nauczyli się żyć w świecie i ze światem. Oczywiście poza miejscami, gdzie leje się krew uczniów Pańskich. Ów sposób życia w świecie i ze światem nie może jednak powodować, że zapomnimy o przykazaniach i Ewangelii.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Ziemia jest dana nam przez Boga, abyśmy czynili ją sobie poddaną. Pamiętamy jednak, że nie da się tu budować trwałego mieszkania, gdyż człowiek stworzony do wieczności, nawet mocno zaangażowany w sprawy tego świata musi pamiętać, że pewnego dnia trzeba będzie zostawić wszystko i pójść na spotkanie z Bogiem. Zatem rady św. Piotra i świadomość przesłania dzisiejszej Ewangelii muszą nas uczulać na gromadzenia skarbów w niebie, gdyż Pan na pewno przyjdzie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję ze świadomością, że kiedyś nadejdzie Dzień Pański?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao