Filary Kościoła

Temat: Filary Kościoła

Ktokolwiek był w Rzymie z miał możliwość zwiedzić Wieczne Miasto, zapamiętał zapewne stojące w wielu miejscach w parze dwie figury – św. Apostołów Piotra i Pawła. Co ciekawe, mieli oni zupełnie odmienne życiorysy, drogi powołania a nawet poszli różnymi drogami w pracy apostolskiej.
Piotr był rybakiem i to on usłyszał od Zbawiciela, aby zostawił sieci, od tej pory bowiem będzie ludzi łowił. Długo musiał przygotowywać się do tych łowów, bo droga dorastania do bycia pierwszym spośród dwunastu wcale nie była łatwa. Człowiek o porywczym charakterze, gotów najpierw odesłać Mistrza, wszak uznawał się za niegodnego pójścia za Nim wobec cudu, jakiego sam doświadczył, gdy on, doświadczony rybak na słowa Jezusa postępując wbrew zasadom dobrze znanej sobie sztuki, wyłowił sieć pełną ryb, później przysięgający, że w obliczu nadchodzącej zdrady gotów jest oddać swe życie za Jezusa, by następnie trzy razy pod słowami przysięgi zaprzeć się Pana, ostatecznie zaś po latach oddać swe życie za Niego, umierając na krzyżu odwróconym do góry nogami, nie czując się godnym umierać tak, jak Zbawiciel.
Paweł, gorliwy faryzeusz, prześladujący chrześcijan, który nawrócił się w drodze do Damaszku. Człowiek, który będąc gorliwym wyznawcą judaizmu, po spotkaniu Zmartwychwstałego poświęcił resztę życia, aby głosić Jezusa i nieść Dobrą Nowinę do pogan. Ten, który sam o sobie mówił, że z pochodzenia jest faryzeuszem, przekonywał gdzie mógł, że bracia pochodzący z pogaństwa nie mają obowiązku poddawać się Prawu Mojżesza. Paweł, zwany wcześniej Szawłem z Tarsu, wsiadając na statek i udając się w swoje podróże misyjne w pełni zrealizował polecenie Pana, aby zanieść Ewangelię aż na krańce świata.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Te dwa filary Kościoła, powołane przez Pana do wiernej służby Jemu, także dziś są dla nas głosicielami Ewangelii Pańskiej. Listy św. Pawła, Listy św. Piotra są przecież częścią Nowego Testamentu. Jeśli zaś jeszcze spojrzymy na potężne orędownictwo tych dwóch uczniów wybranych, jakie zapewniają nam wszystkim przed obliczem Boga, zrozumiemy od razu, dlaczego są dla nas tak ważni.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak często sięgam po listy dzisiejszych patronów by uczyć się z nich wiary?

« 1 »

reklama

reklama

reklama