Moc uzdrawiania

Temat: Moc uzdrawiania

Uzdrowienia jakie dokonywały się przez ręce Zbawiciela niosły nie tylko przywrócenie zdrowia dla ciała, ale także nadzieję dla duszy. Ludzie chorzy za czasów Zbawiciela nie mieli możliwości korzystania z jakichkolwiek form pomocy lekarskiej. Wszak rozwój medycyny nastąpił dużo później. Choroba powodowała zawsze zagrożenie życia, a w niektórych przypadkach, takich jak trąd, konieczność izolacji, celem uniknięcia rozprzestrzenienia się zaraźliwej choroby. Zawsze więc nadzieja na uleczenie była niczym dar z nieba.
Jezus rozpoczynając Swoją publiczną działalność dokonuje licznych uzdrowień, toteż wieść o Nim rozprzestrzenia się lotem błyskawicy. Ludzie cierpiący na różnorakie dolegliwości przychodzą, aby znaleźć uzdrowienie, żyją nadzieją i pragną ratować swoje życie i zdrowie. Ta sytuacja sprawia, że także setnik – Rzymianin decyduje się zwrócić z prośbą do Jezusa. Kiedy Zbawiciel proponuje wizytę u niego w domu, ten sam uznaje się za niegodnego odwiedzin Mistrza z Nazaretu. Co więcej, wyznaje, że samo słowo Jezusa może przynieść uzdrowienie.
Doświadczając cudów uzdrowienia ludzie lepiej rozumieli to, co Jezus mówiło Królestwie Bożym. Zbawienie, ocalenie to przecież ratunek dla tego, kto znalazł się w niebezpieczeństwie, którego życie czy zdrowie jest zagrożone. Każdy cud zdziałany przez Zbawiciela miał prowadzić do wiary, jednak uzdrowienia dawały nadzieję na coś więcej. Ten, który potrafi zaradzić chorobie ciała, może przynieść także ukojenie dla duszy.

BOŻE W PRAKTYCE
Zbawiciel dokonując cudów uzdrowienia pokazuje powszechność daru zbawienia, jaki będzie dany wszystkim ludziom. Z jednej strony przychodzi z pomocą cudzoziemcowi, z drugiej zaś uzdrawia teściową Piotra. Ewangelia podaje także inne przypadki uzdrowień, które ukazywały głębię zamysłu Bożego. Przyjście z pomocą ludziom z poza narodu wybranego było z jednej strony manifestacją powszechności zbawienia, z drugiej zaś okazją do pokazania wiary pogan, jakiej niejednokrotnie brakowało samym Żydom.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wierzę w Tego, Który jest lekarzem ciała i duszy?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao