reklama

Przemienienie

Temat: Przemienienie

Jaki wpływ miało na Piotra, Jakuba i Jana to, czego doświadczyli na górze Tabor, skoro kiedy nadeszła godzina próby, został pod krzyżem tylko Jan, który i tak zapisze w swojej Ewangelii, że uwierzył po wejściu do pustego grobu Pana? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba spojrzeć na drogę wiary nie tylko trzech wybranych apostołów, ale także na to, co dzięki ich relacji wiemy my sami. Nie bez znaczenia było dla nich samych to wydarzenie, gdyż obcując z Jezusem na co dzień potrzebowali świadectwa Mojżesza i Eliasza, aby uświadomić sobie, że jest pośród nich Ktoś, kto przewyższa owe autorytety znane i poważane w całym Izraelu. Po drugie, doświadczenie nieba, poczucie przez chwilę owej atmosfery, w której nie myśleli już zupełnie o sobie, ale zwyczajnie chcieli tam pozostać, musiało napełnić ich tą tęsknotą za chwilą, kiedy człowiek doświadczywszy spełnienia, zaczyna tęsknić za niebem.
Patrząc z czysto ludzkiego punktu widzenia, można by powiedzieć, że przemienienie na górze Tabor nie dało uczniom wystarczającej siły i odwagi do stawienia czoła próbie krzyża, zasiało jednak ziarno wiary, które pozwoliło wydać plon w swoim czasie. Słowa zapisane w licie świętego Piotra Apostoła aż nazbyt wyraźnie odwołują się do tamtego wydarzenia, w którym Pierwszy z Dwunastu argumentuje dla adresatów listu, którymi i my sami jesteśmy, że świadectwo, jakie dają apostołowie nie jest chwilowym kaprysem czy ułudą, ale jest mową silniejszą niż proroctwa Starego Testamentu. To bowiem co wydarzyło się na górze Tabor jest uchyleniem przez Boga rąbka tajemnicy o niebie, w którym czekaj nas rzeczy, jakich sobie nawet nie potrafimy wyobrazić.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Każdy z nas czytając te słowa, które mówią o przemienieniu Pańskim musi zadać sobie pytanie, czy pragnę i dążę do tej rzeczywistości, której doświadczyli wówczas apostołowie, i której dziś doświadczają w pełni? Tęsknota za niebem, choć nie może przesłonić nam doczesnych obowiązków, to jednak musi pomagać nam dorastać w wierze, jak pomagała apostołom. Wszak i dla nas przyjdzie taki dzień, że zrozumiemy w pełni i w pełni doświadczymy, jak wielkie rzeczy przygotował dla nas Ten, Który pomaga nam dźwigać na co dzień nasz doczesny krzyż.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę nieba?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao