Żniwo wielkie

Temat: Żniwo wielkie

Polecenie, jakie daje Zbawiciel swoim uczniom zdaje się brzmieć w sposób niezmienny przez dwa tysiące lat. Mamy prosić Pana Żniwa, aby posłał nowych robotników na swoje żniwo. Kościół przeżywał już różne czasy jeśli chodzi o powołania do pełnienia służby Bożej. Był okres w dziejach Kościoła, kiedy życie zakonne prawie zamarło, gdy zakony stając się miejscami azylu nie mogły prowadzić życia zgodnego ze swoim charyzmatem. Był czas, kiedy także święcono kapłanów tylko do mszy świętych, gdyż była potrzeba tak wielu duchownych, którzy mogliby celebrować Najświętszą Ofiarę. Także w naszej najnowszej historii bywały już okresy, kiedy seminaria pękały w szwach, a dziś na nowo mówi się o kryzysie powołań i liczy każdego jednego kandydata do kapłaństwa.
Polecenie dane nam przez Pana zobowiązuje. Nie tylko do modlitwy o liczne, ale także a może przede wszystkim święte powołania do służby Bożej. Tej na niwie kapłańskiej, ale także zakonnej i rodzinnej. Dawanie świadectwa o Chrystusie jest dziś rolą nie tylko duchownych, ale w pierwszej kolejności także chrześcijańskich, katolickich rodziców. Zanim dziś dziecko czy młody człowiek trafi na katechezę, zdoła już nasiąknąć odpowiednimi treściami. Widzi i rozumie bez słów, co znaczy widok rodziców klękających do pacierza, jak ważna jest coniedzielna obecność na Eucharystii oraz to, czy świat, jaki go otacza jest zgodny z zasadami dekalogu, czy też wiara i religia traktowane są jedynie jako jeden z elementów tradycji i kultury.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Pan wzywa nas wszystkich wierzących do dawania świadectwa. Dziś w dzień św. Łukasza Ewangelisty, warto uświadomić sobie, że my, katolicy mamy być chodzącą, żywą Ewangelią. Czterech Ewangelistów napisało swój natchniony wizerunek tego, co zapamiętali i co Bóg polecił im przekazać dla naszego zbawienia. Dziś my wszyscy musimy sobie zadać trud zrozumienia, że w czasach powszechnego odstępstwa od wiary, dla wielu będziemy jedyną znaną im i zrozumianą Ewangelią.


PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się o świętych głosicieli nieskażonej wiary?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao