Pan naszą sprawiedliwością

Temat: Pan naszą sprawiedliwością

Sprawiedliwość to słowo, które lubimy. Zwłaszcza, kiedy czujemy się pokrzywdzeni, pominięci przy podziale dóbr lub przywilejów, od razu mówimy, że coś jest niesprawiedliwe. Owszem, sprawiedliwość jest ważna. Jest ona przecież cnotą kardynalną, która ma w nas utwierdzać to co dobre, uczyć nas oddawania każdemu tego, co jest jego. Stąd też nadzieja w czasie oczekiwania na Mesjasza, że On sam będzie sprawiedliwością swojego ludu. W czasie Kazania na górze, w jednym z ośmiu błogosławieństw Pan powie o pragnących sprawiedliwości, że są błogosławieni. Zatem to właśnie pragnienie znajduje zrozumienie i wsparcie u Boga.
Jak jednak wygląda Boża a jak ludzka sprawiedliwość? Ta druga, niestety bywa bardzo ułomna i niekiedy wręcz staje się zaprzeczeniem lub parodią sprawiedliwości. Proces Zbawiciela, a wcześniej cała Jego historia, od braku miejsca w Betlejem, poprzez ucieczkę do Egiptu i próbę zabójstwa Tego, na Którego świat czekał tysiące lat. Proces u Piłata, skazanie na najbardziej haniebną i bestialską śmierć. Czy trzeba więcej, by dowieść, że ludzka sprawiedliwość się skompromitowała?
Dziś z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że Zbawiciel przyniósł nam zupełnie nowe rozumienie sprawiedliwości. Nie zawsze odnajdziemy je w ludzkich wyrokach i rozporzdzeniach, zawsze jednak odnajdziemy u Boga. Boża sprawiedliwość pozwala zarówno pszenicy jak i chwastom rosnąć aż do żniwa. Boża sprawiedliwość daje człowiekowi niezliczone szanse, aby zawrócić go z drogi nieprawości i skierować na ścieżkę wiodącą ku zbawieniu. Boża sprawiedliowość nie jest jednak pobłażliwością czy złudzeniem. Ona jedynie jest poprzedzona ogromem Bożego miłosierdzia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czas adwentu, to czas reflekcji, przygotowania i nadziei. To taże czas pragnienia Bożej sprawiedliwości. Czas łaski i zmiłowania. Zamiast więc domagać się sprawiedliwości po ludzku warto wzbudzić w sobie pragnienie sprawiedliwości po Bożemu. Czynić miłosierdzie, o miłosierdzie zabiegać i sprawiedliowość nawet w najbardziej niesprawiedliwych czasach złożyć w Boże ręce.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pragnę Bożej sprawiedliwości?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao