reklama

Rodzina niekochana

Temat: Rodzina niekochana

Święto świętej rodziny jak co roku rodzi w nas pytanie o kondycję moralną naszych rodzin, o ich wierność Bożemu wezwaniu bycia szkołą miłości nadprzyrodzonej na drodze wiodącej na spotkanie z Panem. Przez całe wieki w rodzinie upatrywano podstawową komórkę społeczną, od której zależała kondycja moralna ludów i narodów, społeczeństw i małych społeczności. Już na kartach Pisma świętego widzimy, że odpowiednie prowadzenie własnego domu i postępowanie własnej rodziny było dobrymi lub złymi referencjami dla pełnienia odpowiedniej posługi w Kościele. Święta Rodzina jest więc wzorem i doskonałą ilustracją zamysłu Bożego względem rodziny.
Dzisiejsza współczesna rodzina jest mocno osłabiona społecznie i moralnie. Rosnąca liczba rozwodów, przemoc w wielu rodzinach, malejąca dzietność współczesnych chrześcijańskich rodzin wskazują, że przestajemy powoli rozumieć Boży zamysł względem rodziny. Z drugiej zaś strony widzimy, że wielu ludzi zawierając małżeństwo zapomina, że zostali zaproszeni przez Boga do współpracy w dziele kształtowania życia rodzinnego i małżeńskiego.
Jak gdyby było mało problemów nękających rodzinę, istnieje wiele środowisk zwalczających systemowo rodzinę i małżeństwo. Próbują tworzyć modele oparte na grzechu, czasem nawet tym najgorszym, wołającym o pomstę do nieba, i stawiać je na równi z rodziną, a nawet afirmować kosztem rodziny.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Święta rodzina pokazuje nam, że Bóg powołując Maryję do Bożego rodzicielstwa zatroszczył się jednocześnie, aby Zbawiciel miał kogoś, kto będzie dla Niego pełnił rolę ziemskiego ojca. Ten dzień jest więc dla nas doskonałą okazję o modlitwę za rodziny, o świętość naszych rodzin.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy modlę się za rodziny?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao