reklama

Pierwsze rozesłanie

Temat: Pierwsze rozesłanie

Pan Jezus rozsyła swoich uczniów dwukrotnie. Dzisiejsza Ewangelia opisuje pierwsze rozesłanie, kiedy Zbawciel polecił iść aspostołom do pobliskich miast i wiosek. Rozesłał ich po dwóch, przygotowując niejako do ostecznego posłania, które miało dokonać się po zmartwychwstaniu. Od momentu powołania, aż do ostatecznego rozesłanmia uczniowie podążając za Panem przechodzili swoją formację. Rozesłanie do miast i wiosek ludu Izraela nie tylko pozwala im po raz pierwszy stać się nie tylko słuchaczami, ale też głosicielami Słowa, ale również doświadczyć nieustannej łaski Bożej, jaka im towarzyszy. Do tej pory byli oni świadkami cudów. Mimo wysłuchiwania mów i kazań Zbawiciela, mieli wszystko wytłumaczone raz jeszcze na osobności. Od tej pory to oni będą mocą Jezusa gromi demony, uzdrawiać chorych o zwiastować nadchodzące Królestwo Boże.
Jak bardzio wpłynęło to na ich wiarę, możemy tylkom sobie wyobrazić. Jeśli my sami chcielibyśmy przynajmniej raz w życiu być świadkami cudu, licząc, że to pozwalo nam lepoiej wierzyć i bardzej zdecydowanie iść za Jezusem, to co dopiero, kiedy z woli Zbawiciela sami apostołowie mogli działać cuda w Imię Jezusa. Ów etap formacji stał się dla nich niezykle ważny, ale nie stanowił na pewno ostatniego etapu przygotowania. Tym była Golgota i poranek zmartwychwstania.
Uczniowie którzy działali cuda w Imkię Jezusa, a nawet dwaj z tych, którzy widzieli Go przemienionego, ulegli lękowi przed krzyżem. Zabrakło ich w decydującym momencie zbawienia świata. Trzeba było dopiero zesłania Ducha Świętego, potrzebna była moc z wysoka, aby eweangelizacja była nie tylko dziełem ludzkim, ale misją Boga żywego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bóg posyła każdego z nas, aby był świadkiem wszystkiego, co Pan zdziałał w naszym życiu. My także każdego dnia przechodzimy swoją formację, doświadczamy Bożej miłości i uczymy się zawierzenia Panu. Trzeba, abyśmy dawali o tym świadectwo i dokonywali wielkich dzieł w imię Jezusa.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem świadkiem Zbawiciela?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao