reklama

Powołanie

Temat: Powołanie

Czym właściwie jest powołanie i jak ma się zachować ten, kogo Zbawiciel powołuje do wyłącznej służby Jemu? Dzisiejsza liturgia słowa przynosi nam opisy różnych sytuacji, a których Bóg powołuje człowieka. Na kartach Pisma Świętego znajdziemy jeszcze więcej sytuacji, gdzie w sposób zaskakujący nas ludzi, Bóg powołuje tych, których umacnia i uświęca. Powołanie Abrahama, który ma opuścić dom swego ojca i udać się do kraju, który Bóg mu wskaże. Powołanie i namaszczenie na króla Dawida, który został pominięty przez swego ojca, wreszcie powołania proroków, powołanie Maryi i powołanie apostołów, o którym pisze dzisiejsza Ewangelia. Każde z nich odbywało się w sposób, w jaki Bóg najbardziej mógł trafić do człowieka.
Powołanie Piotra i innych dokonuje się nad jeziorem Genezaret, gdzie Pan ukazuje, jak wielką moc ma Jego słowo. Rybacy doskonale znający swój fach wracają pusto po pracowitej nocy. Zbawiciel daje im radę, która na sposób ludzki mogła wydawać się absurdalna. Jednak idąc za Jego słowem Piotr doświadcza niezwykłego cudu.
Powołanie każdego człowieka jest sytuacją, w której Jezus przemawia do nas na sposób ludzki. Pokazuje nam jak wiele możemy dokonać w naszym życiu, ale potrzeba abyśmy Mu zawierzyli. Przed Nim otwarli nasze serca i postępowali według Jego rad. Piotr zamienia rybackie sieci na miejsce u boku Zbawiciela, aby później stać się pierwszym z dwunastu, tym, który będzie przewodził. Choć sam jeszcze o tym nie wie, formacja przy Jezusie pomoże dorosnąć mu w wierze nadziei i miłości, aż do ostatecznego potwierdzenia męczeńską śmiercią tego wyboru, jaki dokonał się w pozostawieniu sieci i pójściu za Panem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Być powołanym, to nauczyć się słuchać Jezusa i iść za Nim. On przecież prowadzi nas drogami zbawienia i to w taki sposób, aby nauczyć nas dawania świadectwa wobec innych ludzi. W zamyśle Boga bowiem wszyscy zostaliśmy powołani do bycia apostołami, do pójścia z Panem i głoszenia całym naszym życiem Królestwa. Tak, aby Boże sieci wypełniały się coraz bardziej tymi, którzy umiłują Pana i zostaną Jego uczniami.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem Bogu wdzięczny za powołanie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao