reklama

Człowiek

Temat: Człowiek

Kim właściwie jest człowiek? Z biblijnego opisu dzieła stworzenia wynika, że jest on ukoronowaniem stworzenia. Stworzony na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Jeddyna istota, której Bóg chciał ze względu na Niego samego. Człowiek zatem staje się panem stworzenia, który ma o nie dbać i któremu wszytsko zostaje poddane. To wielie wyróżnienie i ten zaszczyt są dla człowieka jednak wielkim zobiowiązaniem. O ile po każdym dniu stworzenia Pismo święte zaznacza, że Bóg widział, iż wszystko co uczynił było dobre, o tyle przy stworzeniu człowieka Bóg Pismo zaznacza, że Bóg widział, iż wszystko co uczynił, byłó bardzo dobre. Człowiek jest tym, który sprawia, że całe stworzenie jest już nie tylko dobre, ale bardzo dobre.
Człowiek odróżnia się od reszty stworzenia nie tylko wyglądem i sposobem w jaki Bóg go stwarza. Przede wszystkim człowiek od samego początku powołany zostaje do szczególnej relacji ze swoim Stwórcą. Bóg przecież tak bardzo zaufał człowiekowi, że obdarowałgo rozumem i wolnością. Znając historię zbawienia wiemy, że człowiek nadużył tej wolności, jednak Stwórca nigdy człowieka nie porzucił i nie zostawił samemu sobie.
Pytanie o człwieczeństwo jest zatem pytaniem nie tylko o szczególnbe miejsce w hierarchii bytów stworzonych istoty ludzkiej. Jest ono także pytaniem o odniesienie człowieka do Boga. O jego rolę w świecie i wypełnianie misji, jaką Bóg polecił spełniać ludziom u początku stworzenia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Nasza ludzka godność winna nas nieustannie skłaniać nie tylko do rachunku sumienia z naszch codziennych przewinień, ale także z naszego dziękczynienia, jakie składamy Panmu nieba i ziemi za tak szczególne miejsce, jakie dał nam w świecie. Nasza refleksja winna nas prowadzić do uświadomienia sobie, że obdarowani tak szczególną reklacją z samym Stwórcą winniśmy korzystać z przystępu do Boga jaki daje nam modlitwa, obecność Pana w Sakramencie Ołtarza oraz obcowanie ze Słowem Bożym.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak wygląda moja relacja z Bogiem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao