Uwierzyć jak dziecko

Temat: Uwierzyć jak dziecko

Czas dzieciństwa jest z zasady dla człowieka czasem błogosławionym. Beztroska, opieka rodziców, poznawanie świata stanowią o pięknie tego okresu życia. Jednak dzisiejsze słowa, jakie znajdujemy w pierwszym czytaniu szybko przypominają nam o kolejach losu życia człowieka. Bóg wziął człowieka z ziemi i człowiek do niej musi wrócić. Gdyby tylko w tym stwierdzeniu zawierał się los życia człowieka, nasza egzystencja byłaby naznaczona brakiem głębszego sensu. Tymczasem człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga został powołany do wieczności. Stąd też od samego dzieciństwa, od chwili kiedy zaczynamy poznawać i rozumieć świat, jesteśmy powołani do poznawania Boga i miłowania Go. Ten, Który Jest, Który dał nam się poznać i Który pierwszy nas umiłował wzywa nas, abyśmy poznając świat coraz bardziej zbliżali się do Niego samego.
Jezus dziś w Ewangelii napomina uczniów, aby nie zabraniali dzieciom przychodzić do Niego. Gdyby to był jedynie nieistotny epizod na kartach Ewangelii, zapewne autor natchniony zignorowałby to wydarzenie. Jednak Pan mimo zmęczenia chce błogosławić dzieciom. Do takich należy Królestwo Niebieskie. Dzieci są niewinne, szczere i ciekawe świata. Tego też możemy nauczyć się od nich w naszej relacji do Boga. Przychodząc do Pana Nieba i Ziemi trzeba nam przystąpić do Niego z czystym sercem. Zaufać Mu tak, jak bezgranicznie dziecko potrafi zaufać tylko Ojcu. Wówczas spłynie na nas Jego błogosławieństwo. Wtedy zrozumiemy wielkie dzieła Boże, zbyt trudne do pojęcia dla dorosłego człowieka, który zapomniał już, co znaczy całym sobą przylgnąć do Boga i otworzyć przed Nim całe serce.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Fenomen wiary dziecka prowadzi nas do poznania Pana. On przecież chce, abyśmy wszyscy byli blisko Niego, abyśmy mieli przystęp do Jego Serca, Które za nas zostało przebite. Bóg daje nam się poznać, ale dziecięcym sercem trzeba nauczyć się zadawać Mu proste, ale ważne dla nas pytania. Wtedy pouczy nas o cudzie życia, wskaże drogę do świętości, uczyć żyć błogosławieństwami, jakie sam wyrzekł, da nam pewność, że z Nim spędzimy całą wieczność.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam wiarę jak dziecko?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao