Słuchać bardziej Boga niż ludzi

Temat: Słuchać bardziej Boga niż ludzi

Z naszego, współczesnego punktu widzenia wszystko wydaje się oczywiste i klarowne. Apostołowie przyjęli prześladowanie z powodu Imienia Jezusowego, oznajmiając autorytetom własnego narodu, że Bóg jest ważniejszy od nich i muszą bardziej słuchać Boga niż ich. Jednak kiedy spróbujemy wyobrazić sobie, że dziś ktokolwiek – świecki czy duchowny sprzeciwia się władzy świeckiej czy duchownej i gotów jest znosić prześladowanie z powodu wierności Bożemu prawu, gest apostołów nabiera już innego znaczenia. Wszakże kto ma działać lepiej w imieniu narodu, niż władza reprezentująca naród, i kto ma mieć decydujący głos w sprawach dotyczących religii niż autorytety religijne? Jednak apostołowie potrafią rozeznać w sumieniu, kiedy należy się cześć i posłuszeństwo dla Sanhedrynu, kiedy zaś trzeba z pokorą i szacunkiem, ale stanąć po stronie Boga.
Wierność sumieniu w nauce Kościoła Katolickiego jest nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem każdego z nas. To prawdziwe i dobrze ukształtowane sumienie ma ostateczny głos, nawet, gdyby najwyżej postawieni we władzy ludzie chcieli nam wmówić coś innego. Prawo Boże zawsze było, jest i musi pozostać ponad prawem ludzkim. Dobitnie nauczali o tym papieże św. Jan Paweł II, który dramatycznie pytał, czy istnieje jakakolwiek władza ludzka, która może powiedzieć, że można zabijać i papież |Benedykt XVI, który pomny doświadczeń swojej ziemskiej ojczyzny przestrzegał, przed oddzieleniem moralności od prawa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Każdą sytuację łatwo jest ocenić z punktu widzenia historycznego. Trudniej, kiedy zawiłości moralne, prawne i obyczajowe dotykają naszych czasów. Jednak zasada, jaką przywołali apostołowie przed Sanhedrynem pozostaje niezmienna. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Oni sami będą świadkami na naszym sądzie, że jest to nie tylko możliwe, ale konieczne, aby nie utracić Boga i daru łaski.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy słucham bardziej Boga niż ludzi?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao