Dobry Pasterz

Temat: Dobry Pasterz

Wizerunek Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza nie jest w nauczaniu Kościoła niczym nowym. Przywykliśmy do obrazu, na którym Pan Jezus trzyma na ręku owieczkę, Jezusa, Który puka do naszych drzwi, które możemy otworzyć tylko my. Pamiętamy wreszcie słowa Pisma, że Dobry Pasterz to ten, który oddaje swoje życie za owce i nie ucieka, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo.
Jezus posłał na świat Swoich uczniów, aby wypełniali Jego wolę, aby byli sami pasterzami według Bożego serca. Na przestrzeni wieków nie milknie dyskusja, jak najlepiej wypełniać Boże polecenie, w jaki sposób stać się całopalną ofiarą złożoną dla zbawienia dusz i ku chwale Bożej.
Nigdy żaden pojedynczy człowiek nie zaspokoi wszystkich oczekiwać względem Chrystusowego Kościoła. Stąd też wielość posług, funkcji i urzędów. Jedni troszczą się o dzieła miłosierdzia, inni o nauczanie, jeszcze inni idą aż na krańce świata, aby stać się wszystkim dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którym współczesny świat odmawia prawa do życia i rozwoju.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Aby jednak być Dobrym Pasterzem, nie wolno nam zapominać w czyje Imię to czynimy i czyją mocą służymy naszym braciom i siostrom. Nie może zabraknąć czasu na osobistą modlitwę i trwanie przed Tym, Który sam jest najdoskonalszym Dobrym Pasterzem. Tylko słuchając Jego głosu, podążając za Nim, będziemy w stanie może niezbyt udolnie, ale z czystym sercem i ofiarnie Go naśladować.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy idę za Dobrym Pasterzem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao