Pokój Jezusowy

Temat: Pokój Jezusowy

Świat zna różne rodzaje pokoju. Niekiedy narzucanego siłą, dyktowanego przez najpotężniejszych tego świata, opartego na zastraszeniu i tzw. sile odstraszania. Są kraje, gdzie słowo pokój brzmi bardziej złowrogo niż wojna, gdyż oznacza terror i prześladowania reżimów mieniących się niemal dobroczyńcami ludności. Taki pokój jest ułudą i fikcją. Dlatego też co raz w różnych zakątkach świata tak budowany pokój kończy się wybuchem wojny lub rewolty, wprowadzaniem obcych wojsk jako rozjemców, lub gwarantów tak pojętego pokoju.
Pokój Chrystusowy jest zupełnie inny. Przede wszystkim po wielokroć jest on niezależny od warunków zewnętrznych. Ów pokój przede wszystkim jest pokojem serca. Pokój serca zaś jest dany nam przez Boga. Jest on oparty jest o dwa przykazania miłości.
Jeśli pragniemy ziemskiego pokoju, nigdy nie osiągniemy go idąc na kompromis ze złem. Nie będzie pokoju na scenie politycznej, jeśli poświęcamy prawdę, dobro i piękno za cenę ziemskich sojuszy i doraźnych korzyści. Nie zaznamy pokoju, jeśli będziemy milczeć, gdy gwałcona jest Ewangelia życia, kiedy fałszuje się prawdę o miłości i małżeństwie. Aby zdobyć pokój serca, trzeba się nie raz narazić tym, którzy pod pozorem pokoju dokonują gwałtu na sumieniach i wznoszą swój oręż przeciwko Bogu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Z pokojem w sercu szli na śmierć męczennicy. Mieli pokój w sercu wyznawcy, którzy przeciwstawiali się herezjom i nawracali lud. Dziś też trzeba nam zrozumieć, że istnieje diametralna, systemowa i eschatologiczna różnica pomiędzy pokojem chrystusowym a tzw. świętym spokojem

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy mam pokój w sercu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao