Miłość aż po śmierć

Temat: Miłość aż po śmierć

Przyjaźń ma różne oblicza. Nawet można by zaryzykować twierdzenie, że miłość jest rozumiana na wiele sposobów, bo przecież inna jest miłość matki do dziecka, inna męża do żony, a jeszcze inna miłość do ojczyzny, czy też nasza, Chrystusowa miłość bliźniego. Zatem Zbawiciel, Który tyle razy mówi o miłości, przykazuje nam kochać się wzajemnie i miłować nawet nieprzyjaciół, ukazuje nam bardzo radykalne oblicze miłości, które jest nie tylko bardzo przekonujące, ale też otwiera serca innych i przynagla do życia pełnią takiej miłości.
Miłość Chrystusowa jest miłością pełną. Nie da się kochać tą miłością jednych, a nienawidzić drugich. Taka właśnie miłość głoszona jest przez Kościół Chrystusowy od dwóch tysięcy lat. W ten sposób uczniowie Zbawiciela wypełniają przykazanie Mistrza, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Stąd też tak modne dziś prowadzenie dialogu ze wszystkimi nie może prowadzić od obniżenia wymagań, jakie stawia nam Zbawiciel, ale musi być postrzegane jako proklamacja orędzia Zbawienia, jako wyjście z Dobrą Nowiną do tych wszystkich, którzy wciąż nie znają Mistrza z Nazaretu.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Przykazanie miłości Boga i bliźniego najpełniej wpisuje się w tęsknotę ludzkich serc, aby kochać i być kochanym. Pan Jezus dał nam Swoją miłość. Miłość aż po krzyż i miłość aż po zmartwychwstanie. Stąd też miłość, która nie cofa się przed ofiarą i cierpieniem będzie miłością, która zwycięża.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję miłością Zbawiciela?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao