Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara

Temat: Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara

Te trzy wartości, cnoty, wymienia Zbawiciel w rozmowie z faryzeuszami stwierdzając, że są one najważniejsze w Prawie. Tymczasem właśnie ta grupa społeczna, chcąc uchodzić za najbardziej pobożnych i prawych przywiązywała niezmiernie dużą wagę do przepisów Prawa, ale sama jego istota, sama intencja Boskiego Prawodawcy umykała im gdzieś daleko, tak, że właśnie ci ludzie znajdowali się w ogniu krytyki Mistrza z Nazaretu.
Pan Jezus akcentując sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę zestawia ze sobą wartości, które niekiedy mogą być postrzegane, jako trudne do pogodzenia. W dzisiejszym świecie próbuje się budować opozycję pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Czy są to wartości do pogodzenia w tym samym czasie? Czy można być jednocześnie sprawiedliwym i miłosiernym? O Bogu mówimy przecież, że jest sędzią sprawiedliwym, ale także że najważniejszym przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie.
Spoglądając na całą historię zbawienia widać, że słowem kluczem do pogodzenia sprawiedliwości z miłosierdziem jest właśnie trzecia wartość, jaką akcentuje dziś w Ewangelii Pan Jezus. Jest nią wiara. To właśnie wiara pozwala nam spojrzeć na Boga jako na Tego, Który jest miłosierny względem nas. To On sam przestrzega nas, że Sąd, który kiedyś czeka nas wszystkich, będzie sądem nieubłaganym dla tego, kto nie czynił miłosierdzia, ale jednocześnie poprzez autora natchnionego Duch Święty poucza nas jednocześnie, że miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. Zatem czynienie miłosierdzia jest naszą powinnością, jest sprawiedliwe, ponieważ nawet jeśli bliźniemu okazujemy miłość miłosierną, jeśli mu się nie należy to, co od nas otrzymuje, to jest to sprawiedliwe ze względu na miłosierdzie, jakie otrzymaliśmy my od Boga.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Sprawiedliwość jest wymogiem naszego codziennego życia. Domagają się jej relacje między ludźmi, gdyż inaczej życie w społeczeństwie prowadziłoby do anarchii. Jednak sprawiedliwość jest dopiero początkiem drogi nawrócenia. Jeśli prawdziwie wierzymy w miłość, jaką Bóg ma ku nam, jeżeli pamiętamy o Jego wielkich dziełach, pragnienie sprawiedliwości musi prowadzić do przyjęcia miłosierdzia jako zasady naszego życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję sprawiedliwością, miłosierdziem i wiarą?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao