Stare i nowe

Temat: Stare i nowe

Spór o zachowywanie tradycji, zwyczajów i ewentualne wprowadzanie jakichkolwiek nowości w obręb wiary i religii toczy się od dawna i na pewno nie jest on jedynie cechą charakterystyczną wyznań, których wierni uważają się za uczniów Pana Jezusa. Nawet za czasów publicznej działalności Zbawiciela uczniowie Jana Chrzciciela i uczniowie powołani bezpośrednio przez Chrystusa stanowili dwie odrębne grupy. Jedni wiedzieli o drugich, niekiedy porównywali to, co powiedział Jan z tym co mówił Mistrz z Nazaretu, niekiedy nawet wprost pytali o to, z czego wynikają różnice pomiędzy nauką Jana a nauką Zbawiciela.
Mimo tego, że sam Jan Chrzciciel zapowiadał nadejście Mesjasza, pomimo, że stwierdzał, iż od teraz on ma się umniejszać a Jezus wzrastać, wielokrotnie jedni i drudzy uczniowie nie potrafili do końca zrozumieć kim jest Jan a kim Jezus z Nazaretu. Co więcej, sam Pan Jezus w dyskusjach z faryzeuszami powołuje się na autorytet Jana pytając, czy jego nauka pochodziła z nieba, czy od ludzi. Wszystko to sprawiało, że nawet najdrobniejsze różnice od razu były zauważane i komentowane.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus sam tłumaczy różnicę pomiędzy starym i nowym. Szanując to co było, otwiera ludziom oczy na to, czego są świadkami.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Próbując zrozumieć do końca alegorię ukazaną dziś przez Zbawiciela można by zaryzykować twierdzenie, że i stare i nowe ma swoje odpowiednie miejsce. Zarówno odrzucanie wszystkiego co nowe, jak i zapominanie o tradycji i przeszłości stanowią drogę donikąd. Stąd też na misję Zbawiciela nie wolno nam patrzeć jak na odcięcie się od wszystkiego, co poprzedzało przyjście Pana, jak też nawiązując do naszych czasów, naukę głoszoną przez Kościół nie sposób rozumieć inaczej, jak poprzez odniesienie jej do Tradycji i interpretowanie według Bożego Ducha, tak, aby zmieniać ducha tego świata. Nigdy odwrotnie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Co rozumiem znaczenie starego i nowego w nauczaniu Pana?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao