reklama

Głosiciele nauki i pogromcy złych duchów

Temat: Głosiciele nauki i pogromcy złych duchów

Jak daleko odeszliśmy od czasów apostolskich świadczy chociażby dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym Zbawiciel posyła swych uczniów, aby głosili Jego naukę i wypędzali złe duchy. W naszych czasach trwa niekiedy wyliczanie przeróżnych powinności, które mają charakteryzować powołanych przez Pana. Podaje się rozliczne cechy, i co ciekawe, im ktoś dalej stoi od Kościoła tym gorliwiej poucza go o tym jaki powinien być, wymieniając wszystko, co przyjdzie do głowy, ale pomijając to, co leży u podstaw powołania danego przez Boga. Zarówno przy powołaniu Apostołów, jak też wówczas, kiedy Zbawiciel posyłał ich już po zmartwychwstaniu, aby szli na cały świat, podstawową ich misją miało być nauczanie, czynienie sobie uczniów, głoszenie Dobrej Nowiny.
Czasy nam współczesne okazują się być tak szalone, że już wielokrotnie nie tylko nie mówi się o tym, że Kościół ma nauczać świat, ale w miejsce tego zaczyna się głosić poglądy, że to Kościół ma się uczyć od świata. Można by więc postawić pytanie, czy zatem świat potrzebuje zbawienia, które jest w Kościele i tylko w Kościele, czy Kościół oczekuje zbawienia przez świat? Zbawicielem jest Chrystus. Tylko On ma słowa życia wiecznego. Duch Święty jest Przewodnikiem Kościoła, Uświęcicielem, Pocieszycielem posłanym do nas z nieba. Cóż zatem może dać nam duch tego świata? Cóż poza marnościami, które sprowadzają na manowce?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Człowiek powołany przez Chrystusa musi więc głosić naukę Bożą. Ma iść z przesłaniem Ewangelii, nie zaś z wątpliwymi teoriami pseudonaukowymi, które podobają się niektórym wielkim tego świata. Nauka Jezusa od wieków była niewygodna dla świata i dziś też nie można spodziewać się, że zostanie łatwo i bezboleśnie przyjęta. Jednak właśnie uświęcanie rzeczywistości w której żyjemy, niedawanie miejsca złemu, tworzenie przestrzeni do życia zgodnego z wiarą ma prowadzić nas przez świat, ma być naszym celem, nie zaś poszukiwanie kompromisów ze światem, który nie zna Boga.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy odważnie świadczę o Chrystusie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao