Władza i życie

Temat: Władza i życie

Czy Święci Młodziankowie mogą powiedzieć coś jeszcze współczesnemu światu? Nie jakoby nie mieli nic do powiedzenia, ale czy jest jeszcze coś w kwestii świętości życia, co współczesny świat usłyszawszy mógłby przynajmniej hipotetycznie wziąć pod rozwagę? Rozglądając się dokoła i dokonując refleksji nad moralnością, jaką kierujemy się na co dzień szybko przychodzi nam na myśl refleksja, że fakty i prawda już dawno przestały się liczyć. Oto Herod zalękniony i w obawie przed utratą tronu decyduje się na zbiorowy mord, który ma w jego mniemaniu zgładzić pretendenta do tronu. Nie chce widzieć w nowonarodzonym dziecięciu spełnienie Bożej obietnicy. Nie obchodzą go starodawne proroctwa, które dla wielu jego poddanych dawały nadzieję, że Bóg spełni Swoją obietnicę i ześle Sprawiedliwego. Dla niego nie ma to najmniejszego znaczenia.
Kilkadziesiąt lat później historia zatoczy koło. Zbawiciel stojąc przed Piłatem będzie przekonujący dla rzymskiego prokuratora, ale obawa o skargę do Cezara, niebezpieczeństwo tłumaczenia się w stolicy Imperium nakazuje mu ów historyczny gest umycia dłoni. Kompromis w jego rozumieniu domaga się zaprzestania rozważań o prawdzie i dokonanie wyboru, poprzez który zachowa urząd i zabezpieczy najbliższe lata swojej rodziny. A Nazarejczyk? Stanie się jedynie epizodem w jego życiu, powodem złośliwości, jaką uczyni Żydom pisząc „titulus” winy. Jezus Nazarejczyk Król Żydowski.
Piłat przynajmniej miał skrupuły. Próbował, choć okazał się zbyt słaby. Kajfasz jednak jest wykształconym Izraelitą. Arcykapłanem. On potrafi rozsądzić najtrudniejsze sprawy, opierając je na autorytecie Najwyższego. Teraz wydaje się nie mieć najmniejszych wątpliwości. Przekupieni świadkowie, pojmanie na skutek zdrady i prowokacyjne pytanie: Czy Ty jesteś Synem Błogosławionego?” Zadając pytanie zna odpowiedź, ale wyrok nie ma opierać się na prawdzie. On już dawno uznał, że trzeba poświęcić tego Nazarejczyka, aby Rzymianie nie zagrozili jego wpływom.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Czy coś jest w stanie nas jeszcze zaskoczyć? Czy życie ludzkie nabierze jeszcze kiedykolwiek takiej wartości, że zacznie wygrywać z osobistymi ambicjami sprawujących władzę? Ziemskich satrapów, myślących, że ich wpływy sięgające w ich mniemaniu dalej niż w rzeczywistości pozostaną niezmienione na wieki? Zbrodnia Heroda do dziś powtarza się na oczach całej ludzkości. W wielu krajach świata dokonuje się za przyzwoleniem i na współczesnych społeczeństw. Tylko czas płynie dalej pokazując, jak niczego nie zrozumieliśmy z tej okrutnej zbrodni.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy nie sprzedałem swoich poglądów za cenę tzw. świętego spokoju?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao