reklama

Tajemnica Nawiedzenia

Temat: Tajemnica Nawiedzenia

Ilekroć sięgamy po świętą Ewangelię, przenosimy się w świat wiary, nadziei i miłości. Otwiera się przed nami kraina, w której zaufanie Bogu jest czymś naturalnym, a cuda stanową jedynie naturalną konsekwencję zwrócenia się do Boga z ludzkimi prośbami i błaganiami. Niekiedy ludzie mający problem z własną wiarą wahają się, wątpią i odstawiają Świętą Księgę na półkę własnego księgozbioru pomiędzy baśnie i starożytne dzieła, w których bogowie i herosi układają ludzkie losy stając po stronie lub wręcz przeciwko ludzkim oczekiwaniom i zmaganiom.
Wiara rodzi się ze słuchania. Współczesny człowiek tymczasem skoncentrowany bardziej na logach niż Logosie, przesycony własnym poczuciem racjonalnego życia ulega przeróżnym modnym bzdurom, ideologiom, fałszywym koncepcjom świata i człowieka, ale w tym samym czasie coraz bardziej oddala się od wiary, uznając, że wszystko, co przekazali nam praojcowie straciło swą aktualność wraz z szybkim postępem technologicznym i rozwojem nauki. W pędzie życia nie widzi miejsca na wiarę w Boga, zaufanie Stwórcy, modlitwę i wiarę w cuda.
Tymczasem świat, w którym spotyka się Maryja ze swoją kuzynką św. Elżbietą nie jest baśnią z krainy tysiąca i jednej nocy. Jest światem, w którym realia życia aż nazbyt mocno sprowadzają człowieka na ziemię, a pobożność Elżbiety i Zachariasza przez całe lata wystawiana była na próbę, gdy ludzie widząc ich tęsknotę za dzieckiem i niespełnione marzenia Zachariasza aby to jemu przypadł los wejścia do Przybytku nie szczędzili gorzkich słów plotek i obmów.
Nawiedzenie św. Elżbiety jest więc momentem, który ukazuje zmagania ludzi, ich tęsknot i oczekiwań z trafiającymi niczym w pustkę ich modlitwami i błaganiami. Jest chwilą, która powinna być jakże bliska naszym czasom, kiedy pośród powszechnego zamętu trudno jest wytrwać w wierze i wbrew ludzkim słowom, niekiedy raniącym nasze serce i zmysł wiary. Tajemnica zwiastowania to tajemnica, w której Maryja i Elżbieta w wielu pięknych słowach wyrażają to, co i dziś powiedzielibyśmy w takiej chwili. „Warto było wierzyć i ufać Bogu!”

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Współczesny świat odchodzący od wiary i religii może i powinien pełnymi garściami czerpać z tej tajemnicy nawiedzenia, gdyż jest to tajemnica spełnionej, wytrwałej modlitwy. Tajemnica odważnego trwania w nadziei wbrew nadziei i miłowania Bogu wbrew opinii tych, którzy już dawno by się zniechęcili i załamali.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy moja wiara trwa mimo czasów zamętu i zwątpienia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao