Jak czytać Pismo Święte w trakcie liturgii?

Nakładem Księgarni św. Jacka ukazała się książka „Słowo Twoje, mój głos”. Jest to praktyczny poradnik dotyczący czytania Pisma Świętego w trakcie liturgii. 

W pierwszej kolejności książka „Słowo Twoje, mój głos” ma szansę stać się podstawowym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za formację ministrantów i lektorów. Zachęca również samych czytających do twórczego wysiłku, aby swoją posługę pełnili jak najlepiej. Pozycja może być interesująca także dla ludzi niemających formalnego statusu lektora, lecz poproszonych o czytanie  na liturgii okazjonalnie lub tych, którzy chcą zastanowić się nad takim elementem mszy św. jak liturgia słowa.

Witold Sadowski przejrzystym i zrozumiałym językiem wyjaśnia, jak czytać Słowo Boże, oraz proponuje ćwiczenia do samodzielnego treningu czytelników.

„Być, jak Jan Chrzciciel, «głosem wołającego na pustyni». Czyli być głosem Boga. Oto cel i pragnienie każdego lektora czytań mszalnych. Ale jak to robić w praktyce? O tym jest ta świetnie napisana książka” – ks. Jerzy Szymik.

Jak czytać Pismo święte w trakcie liturgii?

Witold Sadowski, „Słowo Twoje, mój głos. Jak czytać Pismo święte w trakcie liturgii”, Księgarnia św. Jacka

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama