Leśnicy mają swojego patrona i święto

Leśnik, zawód najbliższy przyrodzie i z wielkimi tradycjami, doczekał się ustanowienia oficjalnego święta. Od 2021 roku Dzień Leśnika jest obchodzony 12 lipca, kiedy w Kościele katolickim wspomina się osobę świętego Jana Gwalberta, patrona leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu. Czym zajmują się leśnicy i kim był ich opiekun?

Leśniczy zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, odpowiada za sprzedaż drewna. Nie bez przesady można powiedzieć, że obecnie leśniczy jest „człowiekiem od wszystkiego”, a jego tydzień  pracy nie ogrania się do 40 godzin.  Ponosi odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w „jego włościach”, w tym także materialną za powierzone mu mienie. Dlatego zna się na remontach dróg leśnych, mostów czy przepustów. Wie, jak zagospodarować strumienie i wszelkie zbiorniki wodne, poznać budowę potrzebnych urządzeń i zasady melioracji, doskonale znać się na klasyfikacji gleb. Jest specjalistą od łąk, które są najczęściej wydzierżawiane, ale ich racjonalna uprawa ma wielki wpływ na ekosystem leśny. Podobnie jak rolnik dogląda pól, pastwisk i sadów, które też są w każdym leśnictwie. Na bieżąco troszczy się o powierzone mu budynki, w czym pomaga mu znajomość podstaw budownictwa. Leśniczy nadzoruje gospodarkę łowiecką, którą prowadzą myśliwi i świetnie zna obyczaje mieszkańców lasu. Często leśnik jest przyrodnikiem, który doskonale zna chronione tereny i gatunki na nim występujące.

Choć trudno w to uwierzyć, ale do ostatniego roku leśnicy nie mieli oficjalnie ustalonego dnia święta swojego zawodu, mimo że jest tak znany i ceniony w społeczeństwie. Jak wyjaśnia Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Sytuacja z obchodami święta pracowników leśnictwa nie była klarowna. Brakowało jednolitej daty, funkcjonowały rozmaite, mylące określenia. Trzeba było to uporządkować, odwołując się do istniejących już tradycji.

I tak narodził się pomysł wyznaczenia jednego dnia w roku, w którym leśnicy będą obchodzili swoje święto. Dzień Leśnika w zamierzeniach jest świętem branżowym, dedykowanym pracownikom leśnictwa. Jego datę ustalono na 12 lipca, kiedy w Kościele katolickim wspomina się osobę świętego Jana Gwalberta. Ten średniowieczny święty żył na przełomie X/XI w. w Toskanii. Zasłynął jako twórca wspólnoty monastycznej, która przyjęła nazwę wallombrozjan. Mnisi opiekowali się okalającym klasztor lasem. Jana Gwalberta ustanowił oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu w 1951 r. papież Pius XII. Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego.

Leśnicy dedykują swemu patronowi liczne kapliczki. Istnieją takie m.in.  w Puszczy Sandomierskiej i Nadleśnictwie Kozienice przy Królewskim Gościńcu. W 2012 roku z okazji 110-lecia istnienia Nadleśnictwa Lipusz nadano tej jednostce LP sztandar z podobizną świętego. Rok temu nadano sztandar Jana Gwalberta także Nadleśnictwu Bytów. Najbardziej znana kapliczka tego świętego jest w parku w Gołuchowie. Zaprojektował ją Rafał Walendowski, a wyrzeźbił w dębowym drewnie Piotr Chwaliński, pracownicy gołuchowskiego Ośrodka Kultury Leśnej. Właśnie w Gołuchowie odbywają się tegoroczne oficjalne obchody Dnia Leśnika. Głównym ośrodkiem kultu patrona leśników w Polsce jest kościół pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach, w diecezji sandomierskiej. Jego początki sięgają XIX wieku.


Modlitwa do Jana Gwalberta:

Boże i Panie mój! Spraw miłościwie, abyśmy za wstawieniem się za nami świętego Jana Gwalberta, opata, poleceni zostali miłosierdziu Twemu, i wszystko, czego własnymi zasługami otrzymać nie jesteśmy godni, za jego pośrednictwem dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama