Papieski wieczór refleksji i wzruszeń w 10-lecie kanonizacji Jana Pawła II

Plejada znakomitości świata nauki i kultury oraz blisko tysiąc gości wzięło udział w uroczystych obchodach 10-lecia kanonizacji św. Jana Pawła II w krakowskiej sali „Sokoła” organizowanych przez wydawnictwo Biały Kruk. Wydarzenie połączone było z promocją najnowszej biografii Papieża Polaka pt. „Święty Prorok. Karol Wojtyła – Jan Paweł” autorstwa Jolanty Sosnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym odśpiewaniem „Roty”. Jako pierwsza z grona prelegentów głos zabrała Barbara Nowak, w latach 2016-2023 małopolska kurator oświaty, współautorka i redaktor niedawno wydanej antologii „Dokąd zmierzamy. Wiara, edukacja, tradycja”. W swym wystąpieniu Barbara Nowak przybliżyła wciąż żywe świadectwo św. Jana Pawła II dla polskiej młodzieży. „Cały mój czas pracy w szkole w latach 1982-2013 splatał się bardzo mocno w wychowawczym działaniu z powołaniem na naukę Jana Pawła II i jego zwracaniem się wprost do młodego człowieka” – podkreśliła Barbara Nowak, która nota bene została wybrana 7 kwietnia radną sejmiku woj. małopolskiego. Zamierza ona w tym gremium w sposób szczególny poświęcić się pracy na rzecz edukacji, ale i upowszechnianiu wiedzy o nauczaniu św. Jana Pawła II, który od 2020 roku jest patronem Małopolski. „Z perspektywy czasu dziś jeszcze bardziej podziwiam fenomen oddziaływania na młodych ludzi naszego papieża i jego troskę o ich kształtowanie w dążeniu do szczęścia” – dodała.

Następnie prowadząca uroczysty wieczór red. Anna Popek oddała głos prof. Wojciechowi Polakowi, który przypomniał rolę narodu w nauczaniu św. Jana Pawła II i nasze, jako wspólnoty, zobowiązania wobec minionych oraz przyszłych pokoleń. Znakomity historyk powołał się m.in. na myśl Jana Pawła II z książki „Pamięć i tożsamość", że tak jak rodzina jest czymś naturalnym dla społeczeństwa, tak naród jest strukturą naturalną dla tego, co moglibyśmy określić społecznością międzynarodową.

Prof. Wojciech Roszkowski, autor niedawno opublikowanej przez wydawnictwo Biały Kruk książki „Bezbożność, terror i propaganda. Fałszywe proroctwa marksizmu”, w nawiązaniu do niej mówił o życiu w szponach ateizmu i zgubnych tego konsekwencjach dla jednostek, rodzin oraz całych ludzkich zbiorowości.

Z kolei wystąpienie ks. prof. Janusza Królikowskiego nawiązywało do jednej z najważniejszych encyklik polskiego Papieża, „Fides et ratio”. Jej przesłanie, głoszące, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”, stanowi uniwersalny drogowskaz, zgodnie z którym obie ludzkie rzeczywistości – pozazmysłowa i empiryczna – dopełniają się i nie należy ich sobie przeciwstawiać w poszukiwaniu prawdy, która istnieje i jest zbawcza.

Jolanta Sosnowska, autorka wspomnianej na wstępie książki „Święty prorok. Karol Wojtyła – Jan Paweł II”, wyjaśniła swój pisarski zamysł i genezę tego dzieła – fascynującej biografii oraz podróży w głąb serca człowieka, który pozostawił niezatarte ślady w historii Kościoła i świata. To książka, którą warto przeczytać, aby lepiej zrozumieć Papieża Polaka, ale także siebie i swoje miejsce we współczesnym świecie.

„Napisałam tę książkę także po to, żebyśmy bronili świętych wartości z taką determinacją, z jaką teraz ateiści kolejny raz narzucają swoją zbrodniczą ideologię” – stwierdziła mocnym głosem autorka „Świętego proroka".

Fotografik i dokumentalista życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Adam Bujak, uhonorowany podczas niedawnych Targów Wydawców Katolickich Nagrodą Główną Złotego Feniksa za całokształt niezrównanej twórczości, opowiedział natomiast o największym z Polaków, jako o człowieku z sąsiedztwa, którego poznał tak blisko, jak niewielu. Na koniec zaś prof. Andrzej Nowak, autorytet naukowy i moralny,wygłosił znakomity miniwykład pt. „Papieska wizja Polski”. „Prorok jest także prorokiem narodowym, prorocy Izraela byli przecież prorokami konkretnego narodu. Jan Paweł II urósł do rangi proroka poruszającego cały świat, ale nigdy nie przestał być prorokiem własnego narodu, mówiącym mu czasami rzeczy bardzo nieprzyjemne” – podkreślił prof. Andrzej Nowak. Dodał z równie dużą mocą, że to, co Jan Paweł II nam zostawia to nie jest wspomnienie kremówek, bo jego proroctwa nie da się utopić w kremówkach.

Spotkanie w siedzibie krakowskiego „Sokoła” zostało zwieńczone „Barką” i setkami dedykacji oraz autografów, złożonych przez prelegentów na książkach, sprzedawanych podczas towarzyszącego wydarzeniu kiermaszu. Ogromna frekwencja i głębokie emocje uczestników nie pozostawiły wątpliwości, że duch świętego Papieża był wśród obecnych i wspiera ich na co dzień na ścieżkach umacniania wiary, obrony jej znaczenia w życiu publicznym oraz zmagań o ocalenie bezcennej spuścizny, którą nazywamy polskością.

Zapis wideo spotkania można zobaczyć tutaj:

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama