Papież do dzieci z Akcji Katolickiej: dzielcie radość z dziadkami

Jak co roku w tym czasie, do Watykanu przybyły dzieci z Włoskiej Akcji Katolickiej, by złożyć Papieżowi życzenia świąteczne. Dziękując im, Franciszek podjął temat chrześcijańskiej radości.

„W Boże Narodzenie zabrzmi zwiastowanie anioła pasterzom: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Narodzenie Jezusa zwiastuje się jako «wielką radość», która rodzi się z odkrycia, że Bóg nas kocha, a przez narodzenie Jezusa stał się nam bliski, żeby nas zbawić. Jesteśmy umiłowani przez Boga. Jakie to wspaniałe! Kiedy jesteśmy trochę smutni, kiedy się wydaje, że nic nam nie wychodzi, kiedy koleżanka czy kolega nas zawiedzie – albo raczej my sami się rozczarujemy! – pomyślmy o tym, że Bóg nas kocha, Bóg nas nie opuszcza. Tak, chłopcy i dziewczęta, nasz Ojciec jest nam zawsze wierny i ani na chwilę nie przestaje nas kochać, śledzić naszych kroków i także biec za nami, kiedy się trochę oddalamy. Dlatego w sercu chrześcijanina jest zawsze radość. Zawsze!”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że radość zwiększa się, kiedy się nią dzielimy.

„Chciałbym dać wam pewne zadanie. Tą radością, która jest «zaraźliwa», należy dzielić się ze wszystkimi, ale szczególnie – i to jest właśnie to zadanie – trzeba się nią dzielić z dziadkami. Rozmawiajcie często ze swoimi dziadkami. A oni również mają tę «zaraźliwą» radość do podzielenia się. Pytajcie ich o różne sprawy, słuchajcie. Mają oni pamięć historii, doświadczenie życia, a dla was będzie to wielki dar, który pomoże wam w waszej drodze. Oni też mają potrzebę słuchania was, również dziadkowie was potrzebują. Oto zadanie: rozmawiać z dziadkami, słuchać tego, co mówią. Ludzie starsi mają mądrość życia. Żeby nie zapomnieć, powtórzmy: rozmawiać z dziadkami, słuchać ich. W przyszłym roku zapytam was, co zrobiliście”.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama