Spotkania delegatów biskupa ds. misji oraz Krajowej Rady Misyjnej

Wczoraj w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się spotkanie delegatów, które poprowadził bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący KEP ds. Misji.

Bp Mazur mówił o misyjnych szansach roku duszpasterskiego, którego hasło „Idźcie i głoście” akcentuje misyjny wymiar Kościoła. Zwrócił uwagę na konieczność ożywienia i skoordynowania animacji i formacji misyjnej wiernych Kościoła w Polsce.

Uczestnicy spotkania roboczego zgodzili się, że należy ożywić ducha misyjnego w kapłanach i osobach konsekrowanych, w seminariach duchownych oraz ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich.

"Trzeba organizować dzieci i młodzież w kołach misyjnych. W Polsce coraz popularniejszy staje się wolontariat młodzieżowy. Młodzi chcą się angażować w konkretne działania w parafiach i diecezjach. To pokazały Światowe Dni Młodzieży. Dlatego winniśmy, nie tworząc nowych projektów i struktur, wykorzystać entuzjazm i zapał młodych i zaprosić ich do współpracy misyjnej" – mówił przewodniczący Komisji misyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowano działania Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska.

"Wiemy, że misje są sprawą wiary, a pierwszym misjonarzem jest Duch Święty. Chcemy prosić chorych, starszych, osoby konsekrowane, rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież o modlitwę za misjonarzy i misjonarki. Szczególnie teraz jest ona im szczególnie potrzebna i o nią proszą" – mówił bp Mazur.

Podsumowując obrady, przewodniczący przekazał członkom Rady wyrazy wdzięczności za pracę i zaangażowanie misyjne. Wyraził nadzieję, że będzie ono procentowało i powoli dokona się „reforma misyjna” w Kościele, której tak bardzo pragnie Ojciec Święty Franciszek.

o. Kazimierz Szymczycha SVD / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama