Tarnów: bp Andrzej Jeż zapowiada V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Kościół na wzór Chrystusa” - takie będzie hasło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jego zwołanie zapowiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Zapowiedź zwołania Synodu znajduje się w liście pasterskim, który jest czytany dziś w kościołach diecezji tarnowskiej.

Zdaniem biskupa Je, dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, w której żyjemy i praktykujemy naszą wiarę, domaga się najpierw gruntownego rozeznania, oceny i refleksji, aby następnie móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak działań duszpasterskich.

„Konieczne jest zatem nowe spojrzenie na całokształt życia naszej diecezji i obranie pewnych kierunków dalszej pracy duszpasterskiej. Jeden z nich dotyczy sytuacji rodzin i małżeństw. Trzeba ciągle efektywniej pochylać się nad problemami, jakie je dotykają, zastanawiać się, jak jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do małżeństwa i wspomagać rodziny. Wielką bolączką jest bowiem stale rosnąca liczba małżeństw, które się rozpadają” - podkreśla.

Bp Jeż pisze też, że istotnym problemem wiążącym się z aktualną sytuacją małżeństw i rodzin jest migracja zarobkowa. Dodaje, że trzeba też pomóc młodym przezwyciężać negatywne wpływy współczesnej cywilizacji, angażować ich w życie Kościoła i przekonująco ukazywać piękno życia budowanego na wartościach ewangelicznych. Biskup diecezjalny zwraca uwagę na rolę mediów. „Pragniemy jako Kościół głoszący ponadczasowe prawdy Boże odnaleźć się w tej sytuacji i jeszcze skuteczniej wykorzystywać przestrzeń mediów do dzieła ewangelizacji. Będzie to wyzwanie szczególnie dla młodego pokolenia katolików, którzy w tym obszarze poruszają się łatwiej i skuteczniej niż starsze pokolenia” - dodaje.

Biskup pisze też, że wyrazem odnowy życia naszej diecezjalnej wspólnoty winna być nade wszystko głęboka reforma nas samych. „Uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego” - wskazuje.

Bp Jeż zapowiada, że w każdej parafii diecezji powstaną zespoły, które będą pracować nad otrzymanymi zagadnieniami, zaś wyniki tych prac trafią do komisji synodalnych i będą materiałem do obrad podczas sesji plenarnych. „To parafie, a więc przede wszystkim wierni świeccy będą ważnym ośrodkiem synodu. Każdy z diecezjan poprzez swoją modlitwę i swój głos, a później przez wspólne działanie ożywiające wiarę, będzie mógł wnieść swoją cząstkę w życie Kościoła tarnowskiego” - napisał bp Jeż, który poprosił diecezjan o modlitwę w intencji V Synodu.

Data rozpoczęcia Synodu nie została jeszcze ogłoszona. W historii diecezji odbyły się dotychczas cztery synody diecezjalne. Pierwszy został zwołany w roku 1928 przez biskupa Leona Wałęgę, drugi, dziesięć lat później, w roku 1938 przez biskupa Franciszka Lisowskiego, trzeci, po II wojnie światowej, w roku 1948 zwołał biskup Jan Stepa. Natomiast IV Synod Diecezji Tarnowskiej, zwołany przez biskupa Jerzego Ablewicza, zakończył się trzydzieści lat temu, w jubileuszowym roku 200-lecia diecezji.

Diecezja tarnowska liczy ponad 1,1 mln wiernych. Kościół tarnowski ma liczne powołania kapłańskie i zakonne. Charakteryzuje go zaangażowanie misyjne, wielość ruchów i stowarzyszeń katolickich, grup apostolskich i modlitewnych oraz liczne dzieła miłosierdzia.

eb, Tarnów

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao