Zasady formacji kapłańskiej według Kongregacji ds. Duchowieństwa

„Dar powołania do kapłaństwa” to tytuł ogłoszonego dziś dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jest on nową wersją zasad formacji kapłańskiej („Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”), która zastąpi poprzednią, wydaną w roku 1970 a uzupełnioną w roku 1985.

Jak wyjaśnia prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, dokument czerpie z dotychczasowej tradycji Kościoła w tej dziedzinie, wprowadzając też nowe elementy, zaczerpnięte m. in. z posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis” z 1992 r. To stamtąd pochodzi nacisk na integralną formację do kapłaństwa, która musi łączyć wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Szczególnie zwraca się uwagę na potrzebę równowagi umysłowej i dojrzałości uczuciowej. Bez niej nie można być księdzem, samo zdanie egzaminów nie wystarcza – uważa kard. Beniamino Stella, a wskazując na znaczenie duchowości podkreśla, że kapłan „nie jest organizatorem religijnym czy funkcjonariuszem ds. sacrum, ale zakochanym w Panu uczniem Chrystusowym, którego życie i posługa opierają się na głębokiej relacji z Bogiem”. Nowy dokument o formacji kapłańskiej potwierdza też wprowadzony w 2005 r. za pontyfikatu Benedykta XVI zakaz dopuszczania do święceń kapłańskich homoseksualistów.

ak/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama