Papież do delegacji z Finlandii: ekumenizm zbliżenia do Chrystusa

„Prawdziwy ekumenizm opiera się na wspólnym nawróceniu do Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Jeśli zbliżamy się razem do Niego, zbliżamy się także jedni do drugich” – powiedział Papież do delegacji z Finlandii.

Papież przyjął delegację z Finlandii na przypadające 19 stycznia wspomnienie męczeńskiej śmierci patrona tego kraju św. Henryka. Ów XII-wieczny biskup oddał tam życie za wiarę, a jego grób znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva.

Franciszek przypomniał, że już od ponad 30 lat właśnie w ciągu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przybywa do grobu tego męczennika wspólna pielgrzymka przedstawicieli trzech fińskich Kościołów: luterańskiego, katolickiego i prawosławnego, która odwiedza przy tej okazji Watykan. Tym razem były w niej również dzieci, mianowicie wnuki ewangelickiego biskupa z Turku. Wyrażając za to wdzięczność, Ojciec Świętym skomentował ich obecność słowami: „Potrzebujemy prostoty dzieci; nauczą nas one drogi do Jezusa Chrystusa”. W przemówieniu do pielgrzymów z Finlandii Papież nawiązał do katolicko-luterańskiego spotkania 31 października ub. r. w Lund na terenie Szwecji, mającego na celu upamiętnienie wspólną modlitwą rozpoczęcia reformacji.

„To wspólne upamiętnienie reformacji miało duże znaczenie na płaszczyźnie ludzkiej i teologiczno-duchowej. Po 50 latach oficjalnego dialogu teologicznego między katolikami i luteranami udało nam się jasno przedstawić perspektywy, co do których możemy dziś powiedzieć, że jesteśmy zgodni. Za to żywimy wdzięczność. Jednocześnie w naszych sercach żywo odczuwamy szczerą skruchę za nasze winy. W tym duchu w Lund zostało przypomniane, że zamiarem Marcina Lutra przed pięciuset laty była odnowa Kościoła, a nie jego podział. To spotkanie dodało nam odwagi i siły, by patrzeć naprzód, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na drogę ekumenizmu, do przemierzania której jesteśmy razem wezwani” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił uwagę, że przygotowując wspólne upamiętnienie reformacji katolicy i luteranie lepiej zdali sobie sprawę z istotnego znaczenia dialogu dla pojednania i z potrzeby prowadzenia go ze stałym zaangażowaniem. Zapewnił o modlitwie za fińską Komisję Dialogu Luterańsko-Katolickiego, która pracuje obecnie nad wspólną interpretacją sakramentalną Kościoła, Eucharystii i posługi duchownej.

„Rok 2017, w którym wspominamy reformację, stanowi zatem dla katolików i luteranów szczególną okazję, aby żyć bardziej autentycznie wiarą, odkrywać razem Ewangelię, jak też z odnowionym zapałem szukać Chrystusa i dawać o Nim świadectwo. Na zakończenie dnia upamiętnienia reformacji w Lund, patrząc ku przyszłości, zaczerpnęliśmy odwagi z naszego wspólnego świadectwa wiary wobec świata, gdy zobowiązaliśmy się wspierać razem tych, którzy cierpią, którzy są w potrzebie, którzy wystawieni są na prześladowania i przemoc. Kiedy tak czynimy, jako chrześcijanie nie pozostajemy już podzieleni, ale jesteśmy zjednoczeni w drodze ku pełnej komunii” – dodał Ojciec Święty.

Ponadto Papież przypomniał przypadające w tym roku stulecie Rady Ekumenicznej Finlandii i niepodległości tego kraju.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama